6.7.2013

עשור של אקלים קיצוני THE GLOBAL CLIMATE 2001–2010 A DECADE OF CLIMATE EXTREMES -WMO

Full Report pdf
English text after the Hebrew

דוח חדש של הארגון המטאורולוגי הבין לאומי


הודעה לעיתונות מס '976



2001-2010, עשור של ארועי אקלים קיצוניים
ז'נבה 3 יולי 2013 - 
בעשור של  2001-2010, התרחשו בעולם ארועי אקלים קיצוני חסרי תקדים ובעליי השלכות חמורות, העשור שהיה החם ביותר מאז תחילת המדידות המודרניות בשנת 1850 המשיך תקופה ארוכה של ההתחממות הגלובלית בולטת. יותר שיאיי טמפרטורה לאומיים נשברו מאשר בכל עשור קודם, על פי דו"ח חדש של הארגון המטאורולוגי העולמי (WMO).

הדו"ח, האקלים הגלובלי 2001-2010, עשור של אקלים קיצוני, מנתח את הטמפרטורות גלובליות והאזוריות ואת המשקעים, כמו גם אירועים קיצוניים כגון גלי החום באירופה וברוסיה, ההוריקן קתרינה בארצות הברית של אמריקה, הציקלון הטרופי נארגיס בבורמה, בצורות באגן האמזונס, אוסטרליה ומזרח אפריקה והשיטפונות בפקיסטן.
העשור היה החם ביותר לשני חצאיי הכדור וגם לטמפרטורת פני אוקיינוסים והיבשות. הטמפ' חסרת התקדים היתה מלווה בירידה מהירה בקרח בים הארקטי, ואובדן מואץ של מסה נטו מיריעות הקרח של גרינלנד ואנטארקטיקה  ומהקרחונים בעולם. כתוצאה מההפשרה הנרחבת הזאת וההתפשטות התרמית של מי הים, מפלס הים עלה על ממוצע העולמי ב-3 מילימטרים בשנה, בערך כפול מגמת המאה ה-20 של 1.6 מ"מ בשנה. גובה פני הים גלובלי בממוצע בעשור היה גבוה כ -20 ס"מ מזה של 1880, על פי הדו"ח.


הדו"ח של WMO מראה עלייה בריכוזים האטמוספריים של גזי החממה. הריכוזים גלובליים הממוצעים של פחמן דו חמצני באטמוספרה עלו ל 389 חלקים למיליון בשנת 2010 (גידול של 39% מאז תחילת העידן התעשייתי בשנת 1750), מתאן ל1808 חלקים למיליארד (158%) ותחמוצות חנקן ל-323.2 חלקים למיליארד (20%).
"עשור הוא פרק הזמן המינימאלי האפשרי להערכות משמעותיות של שינוי האקלים", אמר המזכיר הכללי WMO מישל Jarraud. "הדוח של WMO מראה כי התחממות כדור הארץ הייתה משמעותית בשנים 1971-2010 וכי שיעור גידול של לעשור בשנים 1991-2000 וב-2001-2010 היה חסר תקדים. עלייה בריכוז גזי החממה לוכדי החום משנה האקלים שלנו, עם השלכות מרחיקות לכת לסביבה שלנו ולאוקיינוסים שלנו, אשר קולטים גם את דו תחמוצת הפחמן וגם חום ".
"ההשתנות הטבעית של האקלים , שנגרמת בחלקה על ידי יחסי גומלין בין האטמוספרה והאוקיינוסים - כפי שמעידים אירועיי אל ניניו ולה ניניה - כלומר, כמה שנים הם קרירות יותר מאשר אחרות. על בסיס שנתי, עקומת הטמפרטורה הגלובלית איננה חלקה. לפי בסיס ארוך טווח המגמה הבסיסית היא באופן ברור בכיוון מעלה, יותר מכך בתקופה האחרונה ", אמר מר Jarraud.
בין השנים 2001 ו-2010, לא היה שום אירוע ניניו אל גדול, אשר בדרך כלל מביא לטמפרטורות גבוהות יותר (כפי שקרה בשנת 1998 שהיתה החמה ביותר בזמנה ). בחלק ניכר מהעשור שררו  תנאי לה ניניה קרירים או תנאים ניטראליים, פרט לאל ניניו.של 2009/2010 שהיה בדרגה בינונית עד חזקה.
הדו"ח בן 100 העמודים ותקציר המנהלים, כוללים ממצאים מסקר ייחודי של 139 הלאומי מטאורולוגית ושירותים הידרולוגיים ונתונים סוציואקונמיים עם ניתוח ממספר סוכנויות של האו"ם וארגונים שותפים, פורסם במקביל למושב הראשון של המועצה הבין ממשלתית לשירותי האקלים. הגוף הזה הוא מפקח על יישום המסגרת הגלובלית לשירותי אקלים - יוזמה בינלאומית שנועדה לשפר ולהרחיב את הידע המבוסס מדעית על האקלים כדי לסייע לחברה להתמודד עם ההשתנות הטבעית של האקלים שלנו ושינוי האקלים הנגרם בגלל האנושות.
"נקודת מבט של עשור מאפשרת להעריך מגמות במערכת האקלים ולצפות את העתיד. היא גם יכולה לעזור להחלטות בתחומי חקלאות, בריאות, סיכונים לאסונות, משאבי מים ומגזרים אחרים. 
"שירותי האקלים הכרחיים יותר מתמיד לעזור לנו להתמודד עם השינויים הגלובליים באקלים שלנו, שהם מודגשים בקני מידה אזוריות וארציים. למרות הירידה המשמעותית במספר הנפגעים כתוצאה מסופות והצפות חמורות, דו"ח WMO מדגיש השפעה מדאיגה שלי גלי החום באירופה וברוסיה על הבריאות ועל שיעורי התמותה. בהתחשב בכך ששינויי האקלים צפוי להוביל לגלי חום יותר תכופים ויותר  אינטנסיביים, אנחנו צריכים להיות מוכנים'',

טמפרטורות: ההערכה של הטמפרטורה הממוצעת של היבשות ופני הים בעשור 2001-2010 היא 14.47°C, או 0.47°C מעל הממוצע העולמי לשנים 1961-1990 ו-0.21°C מעל הממוצע העולמי ל-1991-2000 (עם גורם של אי ודאות של ± 0.1°C).
שיעור העלייה לעשור בטמפרטורה הגלובלית הואץ בין 1971 ל-2010. הטמפרטורה העולמית עלתה בשיעור ממוצע משוער של 0.17°C לעשור באותה תקופה, בהשוואה ל-0.062°C לעשור לכל התקופה של 1880-2010. הטמפרטורת הממוצעת ל-2001-2010 הייתה חמה יותר ב-0.21°C מאשר בעשור של 1991-2000, אשר בתורו היה חם יותר ב-0.14°C מאשר העשור של 1981-1990.
כל שנה בעשור, למעט שנת 2008, הייתה בין 10 השנים החמות ביותר בהיסטוריה. השנה החמה ביותר שנרשמה אי פעם הייתה 2010, עם טמפרטורה המוערכת בכ-0.54°C מעל 14.0°C של הממוצע לטווח ארוך של תקופת הבסיס 1961-1990, השנה השניה בטמפ' היתה 2005 עם טמפ' קרובות ל-2010....
...
תוצאות מהסקר של WMO מראות שבכמעט 94% מהמדינות המדווחות העשור של 2001-2010 היה החמם ביותר ואף מדינה לא דווחה עש ממוצע לעשור שהייה נמוך מהממוצע לטווח ארוך.
כ-44% מהמדינות בסקר דווחו ששיא הטמפרטורה של מדינה ארע ב-2001-2010, בהשוואה ל-24% ב-1991-2000.
שיאיי הטמפרטורה הנמוכים ביותר מראים תבנית הפוכה, ב-1961-1970, כמעת 32% מהמדינות דווחו על ערכיי הטמפרטורה הנמוכים ביותר. האחוזים ירדו ל11% ב-2001-2010.
...
ציקלונים טרופיים [כוללים הוריקנים וטייפונים]
בעשור של 2001-2010 היו 511 ארועים הקשורים לציקלונים אשר גרמו לכמעט 170,000 נספים, יותר מ-250 מליון איש הושפעו, והנזק הכספי מוערך ב-380 מיליארד $US.
לפי U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration,  2001-2010 היה העשור הפעיל ביותר מאז 1885 מבחינת ציקלונים טרופיים בצפון האוקינוס האטלנטי [מקוו המשווה צפונה] נרשמם ממוצע של 15 סופות בעלות שם באופן ברור מעל הממוצע ארוך הטווח של 12.
...
תוצאות: במשך העשור של 2001-2010, יותר מ-370,000 אנשים נספו כתוצאה של מזג אוויר קיצוני ותאים אקלימיים, כולל גליי חום, גליי קור, בצורות, סערות, סופות ושיטפונות, למי נתונים שסופקו ע"י המרכז לחקר האפידמיולוגיה של אסונות (CRED). נתון זה גבוה ב-20% מעל 1991-2000. העליה הזאת בעיקרה בגלל גליי החום ב-2003 בארופה וב-2010 ברוסיה אשר תרמו לעליה של יותר מ-2000% בתמותה הגלובלית מגליי חום (מפחות מ-6000 בשנים 1991-2000 ל-13600 ב-2001-2010


ההודעה המלאה של הארגון המטאורולוגי העולמי

Press Release No. 976
For use of the information media
Not an official record

2001-2010, A Decade of Climate Extremes

GENEVA 3 July 2013 - The world experienced unprecedented high-impact climate extremes during the 2001-2010 decade, which was the warmest since the start of modern measurements in 1850 and continued an extended period of pronounced global warming. More national temperature records were reported broken than in any previous decade, according to a new report by the World Meteorological Organization (WMO).

The report, The Global Climate 2001-2010, A Decade of Climate Extremes, analysed global and regional temperatures and precipitation, as well as extreme events such as the heat waves in Europe and Russia, Hurricane Katrina in the United States of America, Tropical Cyclone Nargis in Myanmar, droughts in the Amazon Basin, Australia and East Africa and floods in Pakistan.

The decade was the warmest for both hemispheres and for both land and ocean surface temperatures. 
 The record warmth was accompanied by a rapid decline in Arctic sea ice, and accelerating loss of net mass from the Greenland and Antarctic ice sheets and from the world’s glaciers. As a result of this widespread melting and the thermal expansion of sea water, global mean sea levels rose about 3 millimetres (mm) per year, about double the observed 20th century trend of 1.6 mm per year. Global sea level averaged over the decade was about 20 cm higher than that of 1880, according to the report.
The WMO report charted rising atmospheric concentrations of greenhouse gases. Global-average concentrations of carbon dioxide in the atmosphere rose to 389 parts per million in 2010 (an increase of 39% since the start of the industrial era in 1750), methane to 1808.0parts per billion (158%) and nitrous oxide to 323.2 parts per billion (20%).

“A decade is the minimum possible timeframe for meaningful assessments of climate change,” said WMO Secretary-General Michel Jarraud.  “WMO’s report shows that global warming was significant from 1971 to 2010 and that the decadal rate of increase between 1991-2000 and 2001-2010 was unprecedented.  Rising concentrations of heat-trapping greenhouse gases are changing our climate, with far reaching implications for our environment and our oceans, which are absorbing both carbon dioxide and heat.”
“Natural climate variability, caused in part by interactions between our atmosphere and oceans – as evidenced by El Niño and La Niña events - means that some years are cooler than others. On an annual basis, the global temperature curve is not a smooth one. On a long-term basis the underlying trend is clearly in an upward direction, more so in recent times” said Mr Jarraud.
Between 2001 and 2010, there was no major El Niño event, which normally leads to higher temperatures (as occurred in the then-record warm year of 1998). Much of the decade experienced either cooling La Niña or neutral conditions, except for the 2009/2010 moderate to strong El Niño.
The 100-page report and an executive summary, incorporating findings from a unique survey of 139 National Meteorological and Hydrological Services and socio-economic data and analysis from several UN agencies and partners, were released to coincide with the first session of the Intergovernmental Board on Climate Services. 

This Board is overseeing the implementation of the Global Framework for Climate Services – an international initiative to improve and expand scientifically-based climate information to help society cope with the natural variability of our climate and human induced climate change.
‘“A decadal perspective makes it possible to assess trends in the climate system and anticipate the future.

 It can also inform efforts to develop operational climate services that provide information and forecasts for decision-making in agriculture, health, disaster risk, water resources and other sectors. These efforts are being coordinated through the WMO-led Global Framework for Climate Services,” said Mr Jarraud.
“Climate services are more necessary than ever to help us cope with global changes in our climate, which are accentuated at regional and national scales.  Despite the significant decrease in casualties due to severe storms and flooding, the WMO report highlighted an alarming impact on health and mortality rates caused by the European and Russian heat-waves. Given that climate change is expected to lead to more frequent and intense heat-waves, we need to be prepared,‘’  said Mr. Jarraud.

Temperatures: The average land and ocean-surface temperature for the decade 2001-2010 was estimated to be 14.47°C, or 0.47°C above the 1961–1990 global average and +0.21°C above the 1991–2000 global average (with a factor of uncertainty of ± 0.1°C).
The decadal rate of increase in the global temperature accelerated between 1971 and 2010. 
The global temperature increased at an average estimated rate of 0.17°C per decade during that period, compared with 0.062°C per decade for the entire 1880-2010 period. 
The average 2001-2010 decadal temperature was 0.21°C warmer than 1991–2000, which in turn was +0.14°C warmer than 1981-1990.
Every year of the decade except 2008 was among the 10 warmest years on record. The warmest year ever recorded was 2010, with a temperature estimated at 0.54°C above the 14.0°C long term average of 1961-1990 base period, followed closely by 2005.
Above-average temperatures were observed over most parts of the globe in 2001-2010. This was particularly marked in the higher latitudes of the northern hemisphere. Greenland recorded the largest decadal temperature anomaly, at +1.71°C above the long-term average and with a temperature in 2010 of +3.2°C above average.  Africa experienced warmer than normal conditions in every year of the decade.

Results from WMO’s survey showed that nearly 94% of reporting countries had their warmest decade in 2001-2010 and no country reported a nationwide average decadal temperature anomaly cooler than  the long term average.
Some 44% of countries in the survey reported nationwide hottest temperature records in 2001-2010, compared to 24% in 1991-2000.  Coldest daily minimum temperature absolute records showed an opposite pattern:  In 1961-1970, nearly 32 % of the countries reported nationwide lowest minimum temperature values. The percentage decreased to 11% in 2001-2010.

Precipitation and floods: The 2001-2010 decade was the second wettest since 1901. Globally, 2010 was the wettest year since the start of instrumental records.
Most parts of the globe had above-normal precipitation during the decade. The eastern USA, northern and eastern Canada, and many parts of Europe and central Asia were particularly wet.
According to the WMO survey, floods were the most frequently experienced extreme events over the course of the decade. Eastern Europe was particularly affected in 2001 and 2005, India in 2005, Africa in 2008, Asia (notably Pakistan, where 2000 people died and 20 million were affected) in 2010, and Australia, also in 2010.
Droughts affect more people than any other kind of natural hazards owing to their large scale and long-lasting nature. The decade 2001–2010 saw droughts occur in all parts of the world. Some of the highest-impact and long-term droughts struck Australia (in 2002 and other years), East Africa (2004 and 2005, resulting in widespread loss of life) and the Amazon Basin (2010) with negative environmental impacts.


Tropical cyclones: Between 2001 and 2010, there were 511 tropical cyclone related events which resulted in a total of nearly 170,000 persons reported killed, over 250 million people reported affected and estimated economic damages of US$ 380 billion.
According to the U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, 2001-2010 was the most active decade since 1855 in terms of tropical cyclone activity in the North Atlantic Basin. An average of 15 named storms per year was recorded, well above the long-term average of 12.
The North Indian Ocean saw the deadliest tropical cyclone recorded during the decade, when Tropical Cyclone Nargis struck Myanmar in early May 2008. More than 138 000 people were reported killed or missing, eight million people were affected and thousands of homes were destroyed.


Impacts: During the decade 2001-2010, more than 370,000 people died as a result of extreme weather and climate conditions, including heat waves, cold spells, drought, storms and floods, according to the data provided by the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). This was 20% higher than 1991-2000.  This increase is due mainly to the 2003 heat wave in Europe and the 2010  in Russia which contributed to an increase of more than 2000% in the global death toll from heat waves (from less than 6000 in 1991-2000 to 136 000 in 2001-2010).
On the other hand, there was a 16% decline in deaths due to storms and 43% decline in deaths from floods, thanks mainly to better early warning systems and increased preparedness and despite an increase in populations in disaster-prone areas.
According to the 2011 Global Assessment Report, the average population exposed to flooding every year increased by 114% globally between 1970 and 2010, a period in which the world’s population increased by 87% from 3.7 billion to 6.9 billion. The number of people exposed to severe storms almost tripled in cyclone-prone areas, increasing by 192%, in the same period.
Much research is being conducted into whether it is possible to attribute individual extreme events to climate change rather than natural variability. Scientists increasingly conclude that the likelihood of an event such as the 2003 European heat wave was probably substantially increased by rising global temperatures. It is therefore important to develop this research to strengthen climate science and to use it to improve climate services to help society adapt to climate change.


טמפ' משולבת, אויר מעל היבשות וטמפ' פני הים, ממוצע של שלושה מסדיי נתונים HadCRU, NOAA-NCDC ו- NASA-GISS.
Decadal global combined surface-air temperature over land and sea-surface temperature (°C) obtained from the average over the three independent datasets maintained by the HadCRU, NOAA-NCDC and NASA-GISS.The Horizontal grey line indicates the long term average value ( 14°C).

המספר הכולל של הנספים כתוצאה מארועים קיצוניים בעשור של 2001-2010 בהשוואה ל-1991-2000. (הירידה במספר הנספים מסערות ושטפונות נובעת בעיקר ממערכות התראה מוקדמת טובות יותר ויותר מוכנות  "thanks mainly to better early warning systems and increased preparedness"
Impact of Extreme events during 2001-2010 compared with 1991-2000 Total number of loss of lives

Notes to Editors: Climate data and information used in this report was provided by a number of international, regional and national institutions. Most of the data on impacts caused by extreme events was provided by the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. Details on data sources, contributors and references are included in the full report

The World Meteorological Organization is the United Nations System’s authoritative voice on Weather, Climate and Water 
For more information, please contact:
Clare Nullis, Media Officer, Communications and Public Affairs, Tel: +(41 22) 730 8478; 41-79) 7091397 (cell)
Website: www.wmo.int

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה