3.12.2007

נפתחות שיחות האקלים בבאלי


United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC
United Nations Climate Change Conference - Bali, 3 - 14 December 2007

בהשתתפות אלפי נציגים נפתחות השיחות לאמנה שתחליף את הסכם קיוטו שיפוג ב2012

הארוע שימשך שבועיים אמור לפתוח את הדיונים וליצור מפת דרכים אשר תוביל להסכם בתוך שנתיים

הבעיה היא הדחיפות הרבה שבה יש לפעול מול הפוליטיקאים שרוצים לשמור על האנטרסים הצרים והמידיים
האמונה שלי שכל עוד ארצות הברית לא תסכים לפעולה רצינית סין והודו יטענו ובצדק מבחינתן שהאמריקאים יצמצמו פליטות קודם ושאר העולם לא יתאמץ יותר מדי כאשר הפולטים הגדולים מסרבים לפעול. התיקוה הבחירות לנשיאות בארצות הברית מתקימות בשנה הבאה

Nations gather for climate talks - BBC

Can We Save the World by 2015? - TIME

America holds the key to climate talks - FT

Sharp divide over new climate treaty - New Delhi, Dec,03,07 Hindustan Times

אתר השיחות
Welcome to the United Nations Climate Change Conference in Bali

United Nations Framework Convention on Climate Change
United Nations Climate Change Conference - Bali, 3 - 14 December 2007