24.8.2011

NWP המעבר הצפון מערבי הראשי נפתח לגמרי שלשום

המעבר הצפון מערבי הראשי נפתח לגמרי שלשום
המעבר הצפון מזרחי ממשיך להפתיע ומתחיל להראות כמו המעבר הצפון מרכזי. יתכן שעד סוף עונת ההפשרה אפשר יהיה לעבור את האוקינוס הצפוני בלי לעבור אף מיצר.
השטח הכללי של הקרח דומה למינימום של 2007. 
הפוסט הבא עשוי לעסוק במאמר מ-Science אשר מראה שכמות הקרח השתנתה באופן קיצוני באלפי השנה האחרונות. ולדון בשאלה האם זאת סיבה להקלה כפי שטועון רבקין מהניו ירוק טימס או ממש לא לפי רום מ- Climate Progress