30.5.2006

BBC "מיפלגות נאבקות על הבכורה הירוקה"

עדכון מהממלכה המאוחדת
הטורים ועוד מפלגות היגיעו להסכמה על הפחתה של 60% בפליטות הפחמן עד 2050 כולל מטרות שנתיות וגוף מפקח. הטורים קוראים לדויד מיליבנד השר החדש לאיכות הסביבה להיצטרף להסכם
בינתים טוני בליר מבקש מדויד מיליבנד לבדוק יצירת משרד לחימום גלובלי וכותב לו ששיני אקלים "הוא הסיכון לטוח ארוך הגדול ביותר לעולם היום" ובינתים שרת החוץ מרגרט בקט שהיגיעה לתפקיד מהמשרד לאכות הסביבה מכריזה על מינוי נציג מיוחד לשינוי אקלים השרה אמרה שהנושא הוא האתגר הגדול של הפלנטה ומישרד החוץ יש תפקיד מפתח בנושא. ציפי ליבני מוזמנת לקבל השראה. נב דויד מיליבנד הוא בן של תאורתיקן מרקסיסטי ופליט יהודי מבלגיה בזמן מלחמת העולם השניה
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/4765887.stm