6.11.2006

היוםמתחילה ועידת האו"ם לשינוי אקלים נירובי קניה 2006


בנירובי קניה תפתח ב6 לנובמבר ועידת האו"ם לשינוי אקלים
הועידה תכלול מפגשים של
Parties to the Kyoto Protocol(COP/MOP 2) המשתתפים בפרוטוקול קיוטו
Parties to the Climate Change Convention (COP 12) אמנת שינוי האקלים
ומספר ועדות עזר בנושאי מדע וטכנולוגיה, ישום וניספח 1 לפרוטוקול קיוטו
הסיום ב17/11/2006