1.11.2011

eia International Energy Outlook 2011 תחזית האנרגיה עד 2035
מנהל המידע לאנרגיה של ארצות הברית U.S. Energy Information Administration מוציא מידיי שנה תחזית  לאנרגיה העולמית. הפוסט הנוכחי הוא עילעול קצר בתרשימים. התחזית מים הסתם בנויה על התוכניות המדיניות האמנות ההסכמים והמגמות הקיימות. ישנה אפשרות שתחתם למשל אמנה שתחליף את קיוטו ותהיה משמעותי יותר מההצהרות שניתנו בעיקבות ועידת קופנהגן. טכנית הדבר אפשרי והאנושות יכולה לשנות את התחזיות. נעשו דוחות שמראים איך מדינות כמו גרמניה ובריטניה יכולות לצמצם את הפליטות גזי החממה לאחוזים ספורים מהפליטות הנוכחיות. אבל במצב הפוליטי הקיים כדאי להשקיע בבית קיץ בצפון גרנלנד אמנם כיום יש שם קרח מסביב לשנה אבל שחיה במים החמימים של הפיורדים שם עלולה להיות אופציה לפחות לנכדים שלנו. ומצב ללא קרח בקיץ בעוד עשרים שנה נראה הימור סביר ביותר.

תרשים 1 צריכת האנרגיה העולמית 1990-2035
כל הניתוחים והתוכניות מסכימים שכדאי וכלכלי להתחיל בפירות הנגישים שנמצאים למטה  Low Hanging Fruits   זאת אומרת להתחיל בחיסכון באנרגיה כמות החיסכון לא נראת מאוד מרשימה בתחזית. מדינות ה-OECD יצליחו בעזרת החיסכון לגרום לכך שצריכת האנרגיה תעלה רק במעט אבל בגלובלי צריכת האנרגיה כמעת תוכפל.


 
 למרות שהאנרגיה המחדשת תצמח באחוזים יותר מכול מקור אנרגיה אחר עדיין  הדלקים המאובנים ובכללם הפחם מקור הפליטות הגדול ביותר ימשיכו לגדול.הסינים ההודים ושאר האסיתים שלא חברים ב-OECD כמובן לא רק צורכים יותר אנרגיה אלא גם פולטים יותר פחמן ואחראים לכמעט 75% מהעליה בפליטות.


בכול מקרה חלק גדול מצריכת האנרגיה משמש ליצירת חשמל ורוב החשמל מיוצר ע"י פחם שהוא הדלק שפולט יותר CO2 לאטמוספירה. המצב הזה צפוי להשאר עד 2035 כאשר למורת הקטנה בחלקו היחסי של הפחם עדין נשאר הדלק המוביל וצריכתו רק עולה. וכאן מובללעת ההנחה שיש עוד המון פחם שיספיק ליותר מ-100 שנה ושיא התפוקה יגיע אחריי 2035.פחם אחראי לחלק הגדול  של פליטת הפחמן הדו חמצני לאורך כל התחזית 

 העליה בצריכת הפחם מבטאת בניה של תחנות כוח פחמיות. ברור שמי שבונה תחנה פחמית ב-2025 לא מתכוון להשבית אותה ב-2035 לכן הפליטות האלו אמורות להמשיך עשרות שנים.


סל הדלקים ליצור חשמל בארצות הברית ישאר דומה עד  2035 ואם המגמה תמשך אז לא יהיה שינויי גדול גם ב-2055. 


כמעט כל העליה בצריכת הפחם מקורה באסייתים.


אותה התחזית בגרפיקה שונהסין אחראית לכמעט 75% מהעליה העןלמית בשימוש בפחם


אבל לפני שנרצה לשלוח פצצת אטום לסין כדיי להציל את העולם כדאי לשים לב שגם ב-2035 העולם המפותח יפלוט יותר מפי שניים CO2 לנפש מאשר שאר העולם. ההבדל מול סין יהיה פחות מרשים אבל עדיין אזרח אמריקאי יפלוט משמעותית יותר.כל התחזיות האלו כמובן בהנחה שהטבלה הבאה לא משקרת ויש לנו פחם שיספיק עד מאה ועשרים שנה.


ומה לגבי מקורות מתחדשים?
השימוש במקורות מתחדשים וגז גדל הכי מהר, אבל פחם עדיין יהווה את החלק הגדול יותר ביצור החשמלהשימוש בגז שגדל במהירות יכול להיזון מגז שיופק מצפחות באמצעות סידוק הידראולי הכמויות גדולות ומפוזרות בכול העולם. יש מספיק לכולם. ויתכן שהתוצה תהיה שלא רק בארצות הברית אנשים יפתחו את ברז  המים בבית ויוכלו להצית את הזרם ללהבה מרשימה (כמו הפסל של אגם בכיור המטבח). יתכן שאם 
האם עליית השימוש בגז לחוץ tight gas מצפחות במקום פחם טובה לאטמוספירה? לא בהכרך יתכן שהפליטות הנוספות של מיתן בתהליך הסידוק יגברו על החיסכון בפליטות בשימוש ליצירת  החשמל. בגלל בין השאר שהאפקט של מולקולת מיתן ל-100 שנה הוא בערך כמו 25 מולקולות של פחמן דו חמצני. גז קונבנציונלי הינו פחות בעיתי אם כי עדיין נזקו הוא מעבר לפליטות מהארובה של תחנת הכוח. 


כמובן הדוח מכיל הרבה יותר התרשימים נלקחו מהדוח וממצגת של ה-eia בנושאיחד עם הדוח יש גם מצגת אנטראקטיבית שמאפשרת לבדוק תרחישים שונים למשל כיצד ישפיע מחיר הנפט על פליטות הפחמן. בסגול מחיר גבוה בירוק מחיר נמוך. האם שיא תפוקת הנפט יועיל? לא בהכרך

על ההשפעה של הפקה ושימוש של מיתן על האטמוספירה.


A letter  
 Howarth et al - Climatic Change - 2011

f