9.6.2007

IPCC 4 השפעות הסתגלות ופגיעות הדו"ח של קבוצת העבודה השניה של הפנל הביין ממשלתי לשנוי אקלים

כאשר כמו כל הדו"חות גם הדו"ח הזה הוא פשרה בין מדענים ופוליטיקאים שמנסים להרגיע ולטשטש את הדו"ח

המדע נחטף ע"י בירוקרטים טוען ג'ון וולש מכותבי הפרק על אזורי הכתבים
השינויים נעשו על ידי מחיקת אזהרות כמו על מחסור במים למיליירד אנשים באסיה
ע"י הורדה של רמת הודאות של התחזיות וע"י מחיקת לוחות זמנים, מספר האנשים שיושפעו ומילים כמו חמור, ומאוד
היתרון בערוב הפוליטיקאים לפי יבו דה בור מהאו"ם הוא שמתקבל דו"ח שמוסכם על כולם וכולם מחויבים אליו
לכותב שורות אלה לא ברורה המשמעות המעשית של המחויבות זאת אבל כניראה שאף גורם ממשלתי לא ינסה לשלול את המסקנות והתחזיות בדוֹ"ח בדיונים הבאים על צעדים מעשיים
Groups debate global warming-Scientists, diplomats’ views clash

כבר היום השפעות שינוי האקלים מורגשות
למפה עולמית של השפעות נוכחיות

לפי הדו"ח צפוי רשימה חלקית
מחסור במים
אפריקה
הפחתת גשמים ובצורות יחד עם דרישה מוגברת למים תגרום לעליה גדולה בספר הנפשות בסכנת מחסור במים
גם מדינות דרום ארופה הים התיכון וארצות הברית צפויות לצימצום אספקת המים והפחתת הגשמים עלולה לגרום להתיבשות חלק מיערות האמזונס

עליית פני הים

תפגע במיוחד במדינות איים ובאזורים נמוכים המאוכלסים בצפיפות במדינות עניות הדוגמה העגומה ביותר היא בנגלדש שכבר כיום סובלת משטפונות ואובדן שטחים. דוגמאות נוספות בנגל בהודו,
דלתת המקונג, אל סלבדור
יערות מנגרובים ושוניות אלמוגים יפגעו מעלית הים ועלית הטמפרטורה דבר שיביא לפגיעה בדייג
ותירות
מדינות עשירות יותר כמו הולנד, בריטניה וארצות הברית יכולות להשהשקיעה במיגון החוף ולהיפגע פחות
ועל בעלי החיים בטבע תבוא הכחדה המונית

לדוח עצמו
IPCC Fourth Assessment Report
summary for policy makers

הג'י 8 הסכימו לשקול בכובד ראש

ארצות הברית הסכימה לשקול בכובד ראש את התוכנית הארופית לצמצום פלטת גזי החממה האם זו פריצת דרך? לפי הביביסי כן
G8 climate deal signals a breakthrough

האנטרנשונל הרלד טריביון/ניו יורק טיימס פחות בטוחים
G-8 trumpets victory on climate accord

ובצד הירוק ישנה אכזבה מחוסר ההסכמה למטרות מוגדרות
תיבת אקלים (תיבה כמו בתיבת נוח) מדברים על כשלון
G8's Climate Failure, Promising to Talk Further in Bali

והכותרת של גרינפיס: הג'י 8 יפעלו בנושא שינוי האקלים,אחר כך ... אולי
G8 to act on climate change, later... maybe

הטקסט של ההחלטה בבלוג אקלים אמיתי הבלוג המדעי בנושא שנוי אקלים ואחד מהבלוגים המומלצים ע"י העיתון המדעי נייצ'ר
G8 summit declaration