26.5.2009

עדכון D בקשר לתחנה הפחמית באשקלון בעקבות כנס קריית אתא לאכות הסביבה

גלעד ארדן השר השר להגנת הסביבה
ממשיך לשים דגש על פליטת גזי חממה ומדגיש את שינוי האקלים שכבר הגיע לארץ וכן את ההגבלות/קנסות על הפליטות שיחולו על המדינה בעיקבות הסכם קופנהגן שיחתם בסוף השנה (יחליף את קיוטו ויחתם בקופנהגן כמובן )

גלעד ארדן כבר דורש חשיבה מחודשת בנושא בעקבות ההתפתחויות האחרונות
בחוזר שהופץ לממשלה ועיקריו הם בשחור העתק בירוק קיצור


הקפאת קידום תכנית תחנת הכח הפחמית באשקלון

1 גילוי הגז בשדה תמר בעיקר ובשדה דליות שמכילים כמות משמעותית מאוד של גז אשר יכול לספק חלק גדול מצורכי האנרגיה לשנים

2. המשבר הכלכלי "בעיקבות משבר הכלכלי כבר דווח על ירידה של 10% בצריכת האנרגיה בישראל."

3. מימוש תוכנית החרום למשק החשמל - התוכנית אשר הוכרזה אשתקד ע"י משרד התשתיות קודמה בצורה מהירה וכיום יש 2700MV ועוד כ-3000MV בשלבי תכנון שונים. "מלאי זה שמבוסס על גז טבעי יכול לספק כושר יצור נוסף למשך מספר שנים משמעותי."

4." הגברת כושר היצור בתחנות קיימות ע"י שדרוג טכנולוגי ובאמצעות Repowering ניתן להוסיף בתחנות הכוח הקיימות הפועלות על גז טבעי כ-1100 זאת ללא תוספת של אתרים חדשים"

5. התיעלות אנרגטית - בכול העולם קיימת הכוונה ועידוד ממשלתי מסיבי ליעילות אנרגטית וחיסכון באנרגיה. ניתן להגיעה להפחתה של כ- 10% מהצריכה ומדינת ישראל אינה עושה די לקידום הנושא.
[הערה ניתן להגיע ליותר מ-10% ואינה עושה די לקידום הנושא זהו understatement פראי אמנם יש כמה אנשים טובים שעוסקים בנושא (אולי יותר בחברת החשמל מאשר עובדי מדינה) אבל זה עדיין לא מתחיל לגרד את התחתית של מה שדרוש.

6. התפתחיות טכנולוגיות בתחנות פחמיות - הן בטיפול במזהמים והן ביעילות. טכנולוגיות מתקדמות כדוגמת אולטרה סופר קריטית וIGCC (גזיפיקציה של פחם) נמצאות בשלבי בחינה והטמעה בתחנות הכוח בעולם. לפיכך דחיה של הקמת תחנת הכוח בטכנולוגיה המוצעתהמוצעת משמעה הקמת תחנה בטכנולוגיה טובה, יעילה ונקיה יותר בעתיד.

7. אנרגייות חלופיות בארופה הוחלט על פיתוח אנרגיות חלופיות בהיקף של 20% עד 2020. בארץ הוחלט על 10%. יש לישר קוו עם ארופה

8. עלות למשק - ברור כי החל משנת 2012 תהיה דרישה לצימצום פליטות גזי חממה ותהיה עלות משמעות לפליטות. מדינותאירופה קבלו החלטה של צמצום הפליטות ב-30% ביחס לשנת 1990. בישראל במצב של עסקים כרגיל פליטת גזי החממה תעלה אל מעל ל-60% ביחס לשנת 2000. הקמת תחנה פחמית תגרום לפליטת גזי חממה משמעותית ותיגרור עלויות עלויות חיצוניות גדולות שיפלו על כלל המשק החל משנת 2012.

בשל כל הנאמר לעיל אבקש:

להטיל על שר הפנים להקפיא את המשך תהליך האישור של התחנה

להטיל על שר התשתיות להכין תוכנית חדשה ומעודכנת להפקת חשמל

להטיל על שר התשתיות להכין תוכנית משמעותית לחיסכון ושימור אנרגיה

בברכה
מר גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

(ואוסיף כן יהי רצון מי יתן ותיהיה שר האוצר בקדנציה הבאה)
החלק החשוב יותר הוא כמובן מה אומר שר התשתיות עוזי לנדאו

בנאומו הדגיש את נושא האנרגיה החיליפית ונתן בתור דוגמה את האנרגיה הסולארית בקבוצת יבנה ואת טורבינות הרוח הנוספות ברמת הגולן שיזם אחד רוצה להקים מאות מהם.
השר גם הזכיר את נפלאות הטכנולגיה אבל טען שאנו צריכים לפעול בהתאם למשאבים ולשנות את את הדרך שבה אנו מתנהגים.

לדוגמה השר הזכיר שאין לנו שדות נפט ותעשיית רכב אבל כל אחד יכול לקנות 4x4 וליצרוך דלק ככול שיחפוץ ויוכל לשלם עבורו.

ובנוגע ליחידה חדשה באשקלון בתשובה לשאלתי הנושא נמצא בבחינה ומישום המצב הקריטי של יצור החשמל יתכן שתוקם

לכן עלינו לעזור לשר התשתיות לממש את חזונו הירוק
תנו לשמש לעלות להצבעה!

בימים האחרונים הובאה הצעת החוק שלנו, הצעת חוק אנרגיה מתחדשת, התשס”ח-2009 לשולחן ועדת השרים לחקיקה, לקראת ההצבעה הצפויה בכנסת ביום שלישי ה- 9.6.09. למרבה ההפתעה, בטרם ניתנה לנו ההזדמנות להציג לשרים את הנתונים שבידנו, הוקדמה ההצבעה בועדת השרים ליום ראשון שעבר. כל השרים החברים בוועדה הצביעו נגד, למעט השר להגנת הסביבה גלעד ארדן. עד לרגעים אלה טרם נמצא פרוטוקול הדיון ולא ברורים לנו הנימוקים להתנגדות. יחד עם זאת, ברצוננו לפנות לשרים בבקשה לדון מחדש בנושא תוך מתן דגש לנתונים שטרם הוצגו בפני השרים ובכללם רווחיות החוק.