3.3.2014

פוקושימה לאחר 3 שנים הכורים הגרעיניים שהותכו עדיין דולפים Fukushima after 3y

סרטון שלMiles O’Brien מ-PBS שרות שהידור הציבורי המראה סיור בכורים של פוקושימה שנפגעו ברעידת האדמה ביפאן.
האזור מסביב לכורים עדיין סגור וישאר כך למשך זמן.
מוטות הדלק המשומש עדיין פולטים חום רב ולכן מחזיקים אותם בברכת מים. לאחר שנותק החשמל והגנרטרים לשעת חרום נפגעו בצונמי. המים בבריכות אחסנת הדלק המשומש התאדו ברובם הצבר מימן בחלל המקיף את הכור התוצאה היתה פיצוץ והרס המבנה המקיף. במקביל ליבות הכורים  נכנסו אוטמטית למצב של הפסקת פעילות אולם גם במצב זה דרוש קרור. לאחר שהקרור נפסק עקב הפסקת החשמל עבורו הכורים שהיו בפעולה לפניי האסון הותכו מוטות הדלק.  והדלק החם התיך את מיכל הפלדה והצטבר בתחתית מיכל הבטון. דלק זה בא במגע עם מי  תהום שממשכים בדרכם לים עם מבחר יסודות רדיואקטיביים כדי למנוע את זה שואבים מי תהום רדיואקטיביים ומאכסנים אותם בתוך מכלים ענקיים. הבעיה שהמקום למיכלים מוגבל ודרוש פיתרון אחר. כגון טיהור המים או הקפאה של האדמה מיתחת לכורים.
כיום מתחילים להוציא מוטות דלק משומש מכור 4 של היה בפעולה בעת הרעידה ומעבירים אותם לאכסון במקום בטוח יותר. הכוונה לטפול בליבות הכורים בעתיד ע"י רובוטים.