חידון

האם אתם בענינים בנושא שינויי האקלים? אם כן תוכלו לענות על השאלות תוך דקה או שתיים