5.12.2010

Carmel wildfire 5-12 10:40 UTC Aqua שרפת הכרמל עדכון לווין 5 לדצמבר


לפי הלווין השריפה בעיקרה מאחורינו הלווין לא מגלה אש פעילה (כמובן שהלווין מגלה רק אש חזקה) לא רואים פלומה מסקנה סוף השריפה. כמובן ברזולוציה של מי שנימצא במקום יש עןד הרבה אישים קטנות ועדיין יש עבודה רבה.
בשעת הצילום התחיל לעבוד הג'מבו 747 שהגיע מארצות הברית
Evergreen International Boeing 747 super tanker

Aqua 2010/339 12/05/10 10:40 UTC Pixel size: 250m

מגיע הערב בויינג 747 לכיבוי שרפות -וידאו +עדכון מהלווין

ראשית תמונת הלווין היומית יום שבת 10:20 בבוקר האש כבר הרבה יותר חלשה מטוסי הכיבוי ממדינות שונות שהתחילו לעבוד ביום שישי כנראה השפיעו וגם שאר כוחות הכיבוי שרותישירותי הכבאות: "סימני רגיעה של השריפה. היום הוכרעה המערכה"
עודכן 17:29 03/12/2010  דורון נחום וכתבי חדשות 10
רשף חזי לוי אמר כי האש נבלמה על ידי הכוחות והיא אינה מתפשטת עוד. מוקדי השריפה העיקריים כעת הם בניר עציון, החי-בר ובת שלמה. בנוסף, מטוסי הכיבוי סיימו את פעילותם היום ומחר יחדשו את שיתוף הפעולה עם הכבאים בשטח
לפי הלוין  רשף חזי לוי משירותי כבאות חיפה צדק בדבריו בערב היום הקודםTerra 2010/338  12/04/10 08:20 UTC

Terra 2010/337  12/05/10  להשואה התמונה מיום שישי בשעה דומה


מטוס הכיבוי הגדול בעולם בוינג 747 מגיע לארץ יתכן שבמחיר הטסתו לארץ מניתן היה לקנות מערכת לכיבוי שריפות שמיועדת להרכבה על הרקולס ובכול מקרה השרפה כבר הרבה יותר חלשה בבר בשעות הבוקר במאוחרות 10:20. יש הבדל של שעתים בין ישראל ל-UTC/GMT