11.10.2009

The Big Swindle Movie התרמית של התרמית הגדולה של של ההתחממות הגלובלית


סירטון קצר על הסרט הרע הזה "התרמית הגדולה של שינויי האקלים". רע משום המגמתיות האכות וחצאי האמיתות שמהם הסרט מורכב. בעתיד אולי אכתוב מאמר על " התרמית של התרמית הגדולה של של ההתחממות הגלובלית" אבל בינתיים צפו להנאתכם.

כל הסרטונים שראיתי מהסידרה טובים ומציגים את המדע בצורה בהירה.

בסוף הסרט יש התיחסות לתאוריה של וויזר שביב על הכוכבים המקררים