12.5.2008

תקציר של דו"ח כלכלי לבחינת כדאיות של הקמת שתי תחנות כוח פחמיות צמודות במדינת נואדה בארצות הברית

אנליזה כלכלית של האלטרנטיבות ליצירה העתידית של חשמל בנבאדה
נובמבר 2007 

Economic Analysis of Nevada’s Future Electricity-Generating Alternatives
 
ECONorthwest
 

תקציר הממצאים

חברת סיירה פסיפיק מעריכה שהדרישה לחשמל בנבאדה תיגדל ב2000MW מגה ואט בעשור הקרוב. 
נבאדה צריכה לבחור בקרוב בין שתי אפשרויות כדי
 להכיל את עליית הדרישה לחשמל.
אפשרות אחת היא יצור חשמל ע"י שריפת פחם.
חברת סיירה פסיפיק 
רוצה לבנות שתי תחנות כוח צמודות של 750MW כל אחת ליד אליי.
האפשרות האחרת לא כוללת שריפת פחם. במקום היא דורשת השקעה ביעילות אנרגטית, כך שהאנר
גיה הנחסכת תוכל לשמש כדי לענות על הדרישות החדשות, והשקעה באנרגיית רוח, אנרגיה גאותרמית ומקורות מתחדשים אחרים.

הבחיר בין שתי האפשרויות תהייה חשובה לכלכלה ב
נבאדה. הדו"ח מת
אר את השיקלול בין: התוצאות הסביבתיות, ההשפעה על מספר מקומות העבודה, העלות לצרכנים והסיכונים הכלכליים.


השפעות סביבתיות.
שתי התחנות המוצעות ע"י סיירה פסיפיק יפלטו כל שנה:

2760 טון גופרית דו חמצנית
690 טון חלקיקים
2760 טון תחמוצות חנקן (NOx) 
40 קילוגרם כספית.
10,434,000 טון פחמן דו חמצני ~ עשרה מיליון טון CO2 בערך.
הזיהום והפעולה של התחנות יגרמן להשפעות סביבתיות חשובות:עליה בתחלואה ומוות
חשיפה לחומרים מסוכנים
בעיות של כיצד להיפטר מהאפר
נזק לחקלאותשינויים בקרקענזק לאתרים היסטוריים
[ברשימה מופיעים נזקים נוספים כמו שינויי אקלים אבל מכיון שנראה לי שלמקבלי ההחלטות בארץ שיקולים כמו עתידו של העולם אינם רלונטיים לא הוספתי אותם לרשימה א.מ.]


השפעה על מספר מקומות העבודה.
השקעות ביעילות אנרגטית ומקורות מתחדשים יצרו ככול הנראה יותר מקומות עבודה מאשר בתחנות כוח פחמיות.
השוואה בין שיטות שונות ליצור אנרגיה לאורך חיי המתקן למגה ואט
יצור חשמל מפחם יצור 1.01 מקומות עבודה ל MW
יצור חשמל סולארי פוטו ולטאי יצור 7.41 – 10.56 מקומות עבודה ל MW
יצור חשמל מאנרגיית הרוח יצור 0.71 – 2.79 מקומות עבודה ל MW
[אין בדו"ח יצור חשמל סולארי טרמי אבל משום שישראל מובילה בעולם בתחום סביר ההשפעה על מקומות העבודה במשק תהיה טובה במיוחד א.מ.]
עדויות נוספות מצביעות על כך שלאורך  הזמן האלטרנטיבה של יעילות אנרגטית/מקורות מיתחדשים תיצור לפי 2-10 יותר זמן מקורות עבודה להפעלה ותחזוקה מאשר האפשרות של יצור חשמל משריפת פחם. מעבר לזאת, לזיהום מתחנות כוח פחמיות עשוי להשפיע לרעה על מקומות עבודה רבים באזור.

עלות לצרכנים.
השקעה ביעילות אנרגטית ומקורות מתחדשים יענו ככול הנראה על הדרישה לאנרגיה בנבאדה בעלות נמוכה משמעותית לצרכן מאש
ר השקעה בתחנות פחמיות. ישנם אפשרויות נכרות להגדלת היעילות של השימוש בחשמל. בעלות של 0.02$ עד 0.03$ לקילוואט שעה (kWh). אם נדרשת עוד קבולת ליצור חשמל, חשמל מרוח וממקורות גאוטרמיים צפוי לעלות $0.05 – $0.06 ל kWh בערך כמו חשמל מתחנה פחמית. לפי נתוני הבסיס החלפת תחנת כוח מוצעת של 600MW בפורטפוליו של יעילות אנרגטית, אנרגיית רוח ואנרגיה גאוטרמית תוכל לחסוך בסביבות 200 מליון דולר (לפי ערך נוכחי 2007-2041).

סיכונים כלכליים.
כל אסטרטגיה אשר תענה על הדרישה העתידית לחשמל בנבאדה מגלמת בתוכה סיכון. אבל החלטה לסמוך על תחנות פחמיות חדשות תיצור סיכון בילתי רגיל לצרכנים, לבעלי המניות, ולצרכנים. צרכנים ובעלי מניות יעמדו בפני סיכון ניכר שהמחיר של חשמל המופק משרפת פחם יעלה בהרבה על ההערכות הראשוניות. הסיכון נובע ממספר גורמים:
עלויות בניה עלו עד 40% בשנה בת
חנות אשר נבנו במקומות אחרים,
מחיר הפחם היה ויהיה בילתי יציב,
פעולות ממשלתיות מצביעות שבקרוב תחנות כח פחמיות ישאו בעלויות נוספות על פלטת פחמן דו חמצני.
ההערכות של סיירה פסיפיק, חברת החשמל של נבאדה וחברות חשמל נוספות מראות שעלויות פליטת הפחמן הדו חמצני עבור שתי התחנות שמציעה סיירה פסיפיק תהינה לפחות 104 מיליון דולר ויתכן שייגיעו אל 805$ מיליון לשנה.
סיירה פסיפיק בעצמה הודיעה שתקנות צפויות להפחתת פליטות של פחמן דו חמצני עשויות לעשות את יצור החשמל מפחם לא מעשי, כך שיהייה לא כלכלי לבנות תחנות כוח פחמיות חדשות ו/או לתפעל קיימות.
הדו"ח הזה מצביע שישנה אפשרות מעשית שהכסף אשר יושקע בתחנות של סיירה פסיפיק לא יביא שום תועלת. יתכן שאפילו לפני שהתחנות יושלמו יעבור זמנן והצרכנים ו/או בעלי המניות יאלצו ליבלוע את העלויות של התחנות חסרות התועלת.


לתושבי האזור סביב התחנות צפויים סיכונים רבים. הפליטות של תחנות הכוח יגדילו את מספר החולים והמתים בטרם עת, ישפיעו על החקלאות, התיירות, ערך הנכסים[ועוד...]

[סעיף נוסף המתיחס לתרומה של תחנות פחמיות לשינוי האקלים ]

החלטה לישם את האלטרנטיבה של יעילות אנרגטית/מקורות מתחדשים תמנע מרוב הסיכונים האלו. האלטרנטיבה הזאת לא תיצרוך פחם או דלק אחר, כך שאין שאין סיכון שמחיר החשמל יקפוץ כדי לכסות על מחירי דלק מאמירים. היא תפלוט כמויות מזעריות של פחמן כך שהסיכון לכך שמחיר החשמל יקפוץ כדי לכסות עלויות של פליטת פחמן דו חמצני זניח. היא לא תפלוט זהום שגורם לנזק לבריאות.

הדו"ח הזה מראה שהאלטרנטיבה של יעילות אנרגטית/מקורות מתחדשים מהווה בחירה עדיפה, משום שהיא תיצור פחות בעיות סביבתיות, תיצור יותר מקומות עבודה, תעלה פחות לתושבי נבאדה ותהיה פחות מסוכנת כלכלית.הערות
ישנם כמובן מספר הבדלים בין שני המיקרים בינהם: חוק אויר נקי קיים בארצות הברית מאז  1963 והוא עודכן מאז מספר פעמים, בנוסף ארצות הברית בעלת מאגרים אדירים של פחם ואילו ישראל נאלצת ליבא את הפחם ממרחקים.
המחקר לגבי כדאיות ההקמה הוכן ביידי חברת היעוץ אקונורתווסט ועולה מימנו בברור שלא כדי למדינת נבאדה להקים תחנות פחמיות נוספות בשל הסיכון הכלכלי.
לפי הידוע לי לא נערך בארץ שום  מחקר או סקר אשר מטפל באופן כללי בנושא כמו המחקר של אקונורתווסט. ויתכן שהתוצאה תהיה שמדינת ישראל תופתע כאשר יתברר בעת הפעלת התחנה החדשה שהעלות של החשמל תהייה פי 3 מהצפוי.

לשם קיצור התעלמתי מחברות נוספות ליצור חשמל והיררכיה של חברות וחברות בת בסיירה פסיפיק
המשקלים תורגמו מshort ton לטון מטרי 1000ק"ג
הורדתי בעיות אשר אינן רלוונטיות לארץ כמו צריכת המים של תחנות הכוח מכיוון שהתחנה באשדוד אמורה להשתמש במי ים.

About ECONorthwest
ECONorthwest is the Northwest's largest and most respected economics consulting firm. We have a staff of 50 in offices in Portland and Eugene, Oregon, and maintain field offices in Seattle, Washington and Boulder, Colorado. We work for private- and public-sector clients throughout the United States. Since 1974, we have completed over 2,000 projects in economics, finance, planning, and policy evaluation.
We earn our reputation for high-quality analysis and service. The quality starts with our training: ECONorthwest's project managers have doctorates and master's degrees in economics, planning, and policy analysis from universities including M.I.T., Harvard, Stanford, UC Berkeley, and Oregon. Our products, however, are practical, not academic. We describe rigorous technical analysis in understandable and objective language. We understand the similarities and differences among problems faced by business and government, and use a wide range of analytical techniques to solve those problems.

Economic Analysis of Nevada’s Future Electricity-Generating Alternatives-ECONorthwest