11.4.2014

2014 חודשיים עד שלושה בממוצע של 400ppm פחמן דו חמצני שנת 2016 תהיה השנה הראשונה של ממוצע מעל 400ppm

Up-to-date weekly average CO2 at Mauna Loa

Week beginning on March 30, 2014:     400.55 ppm 
Weekly value from 1 year ago:     398.17 ppm 
Weekly value from 10 years ago:     379.67 ppm 
Last updated: April 10, 2014

בעברית (ppm = חלקים למיליון )
ממוצע CO2 שבועי מעודכן הר מאונה לואה הוואי
השבוע שהתחיל ב-30 למרץ 2014: 400.55ppm
הערך השבועי מלפני שנה:   398.17ppm
הערך השבועי מלפני עשר שנים:  379.67ppm

Recent Monthly Average Mauna Loa CO2

March 2014:     399.65 ppm 
March 2013:     397.31 ppm 
Last updated: April 8, 2014

מרץ 2014: 399.65
מרץ 2013: 397.31

מבט מהיר בגרפים מראה שהחודש עם הממוצע הגבוה ביותר הוא מאי לכן ניתן להניח שהממוצע של אפריל ומאי יהיה מעל 400. יוני אולי לפעמים יותר מאפריל ולפעמים פחות .
המשך המגמה מראה שבמידה רבה של ביטחון ניתן לאמר  שהממוצע של שנת 2016 יהיה מעל 400 והיא תהיה השנה הראשונה של העידן שבו רכוז ה-CO2 יהיה מעל 400ppm .