15.11.2013

whitehouse.gov 2 Lines Crossed הבית הלבן 2 קווים חשובים נחצו בחודש האחרון


הבית הלבן מתגאה בשניי השגים: 
יותר נפט מופק בארה"ב מאשר מיובא
פחות צריכת דלק לתחבורה ועליה במיספר המיילים לגלון של בנזין של הרכבים הפרטיים בארה"ב. 
וכן ירידה בפליטות ה-CO2 תוך עליה בתמ"ג.

אכן חדשות טובות אבל אלייה וקוץ בה 
העליה בהפקת הנפט בארה"ב נובעת בעיקר מעליה בכמויות המופקות באמצעות סידוק הידראולי או פרקינג fracking בלעז על צרותיו השונות. 
הירידה בפליטות נובעת ברובה ממעבר ליצור חשמל בגז במקום בפחם דבר שהיה יכול להיות חיובי אילוליי חלק גדול מהגז היה מופק באמצעות פרקינג שכנראה כולל פליטות רבות של גז מיתן לאטמוספרה מכוון שכל מולקולת מיתן שווה ל-25 מולקולות של-CO יתכן שמבחינת ההתחממות הגלובלית התוצאה הסופית דומה לשימוש בפחם. לכן לא ברור אם הנתונים באמת מיצגים ירידה בפליטות גזיי החממה. ומבחינת התרחישים לעתיד לא נראת הפחתה משמעותי נוספת באופק. 

The White House

Two Very Important Lines Crossed Last Month, and It Means Big Things for Our Energy Security:

For the first time in nearly two decades, we're importing less foreign oil than we're producing domestically -- and we're using less overall. That's a really big deal. Get the facts below, and pass them on.
בפעם הראשונה מזה כמעט שניי עשורים אנחנו מיבאים פחות נפט ממה שאנו מפיקים בבית -- ואנו משתמשים בפחות בסה"כ. וזה באמת ביג דיל. 

Two very important lines crossed this month.


למינהל מידע האנרגיה של ארה"ב eia יש מחולל תרשימים של נתונים שונים כולל פליטות ה-CO2 עם נתונים החל משנת 2009 ועד תחזית לשנת 2039 הכולל תרחישיי צמיחה שונים ומחיריי נפט שונים. במדיניות הנוכחית לא נראה שיקרה משהו משמעותי.