20.3.2012

Fukushima 1 year on פוקושימה שנה אחרי

שנה לרעידת האדמה הגדולה הטסונאמי והתכת ליבת ההכור הגרעיני בפוקושימה ביפאן
יש הרבה מה לכתוב על הנושא כאשר יש וכוח גם בצד הירוק למשמעות ולמסקנות מהארוע. הצד של גרינפיס וידידיי כדור הארץ מתנגד לאנרגיה גרעינית. אבל יש רשימה מרשימה  של תומכים החל מג'ימס (גייה) לוולוק ועד ג'ורג' מונביו, פרד פירס, ומרק לינס. כיום מתכננים כורים שלא יגרמו לאסון גם אם מערכת החשמל תפסיק לתפקד וכל הצוות של הכור יעזוב לשבוע. כמובן הבעיה היא בתקלה שלא חשבנו עליה. יש גם תכנונים חדשים של כורים קטנים ובטוחים. ?? גם נושא העלות הוא בעיתי מאוד. הצד השני (כנראה) שכורים גרעיניים פולטים הרבה פחות גזי חממה מאשר גנרטורים על דלק מאובן.
בינתיים השתלשלות הארועים לפי Nature