10.1.2011

israelrestart's Channel ערוץ 20-80

ערוץ הפורום לפעולה אזרחית למען תמלוגים הגיוניים ממאגריי הגז 


מצורף הוידאו של אמנון פורטוגלי מכנוס בתל אביב


ולמאמר בנושא מאת אמנון פורטוגלי

תובנה ראשונה בנטרול ניסיונות ההטעיה וההפחדה של הלוביסטים ועורכי הדין של חברות האנרגיה


פורסם באתר "Bizportal" בתאריך 20/7/10

השימוש במילה תמלוגים בעייתי ואינו מדויק. תמלוגים הוא מינוח משפטי. מה שהממשלה מקבלת עבור שימוש ברכוש שלה, במקרה שלנו גז ונפט, גובה התמלוגים מצויין בחוק הנפט מ-1952. לעומת זאת, בלשון יומיומית המשמעות או הכוונה היא לכלל ההכנסות ולכן קיים בלבול המנוצל ע"י תאגידי הנפט. המינוח הנכון לנושא הוא חלקה של הממשלה בהכנסות מהפקת הגז והנפט הוא Government Take או משהו דומה.


וידאו נוסף
הרב מיכאל מלכיאור מארח בירושלים את ראש ממשלת נורווגיה לשעבר, קייל בונדביק, המתאר כיצד ניצלה נורווגיה את משאבי הטבע ליצירת מפנה חברתי-כלכלי דרמטי.