28.4.2009

James Lovelock - A Final Warning אזהרה אחרונה מאת ג'ימס לבלוק אבי תאוריית גאיה

בגדול אפשר לומר שלבלוק אופטימי, אחרי שאוכלוסיית המין האנושי תיפחת בכמה מיליארדים אולי צפוי לנו עתיד גדול. העתיד הקרוב יותר (יותר מ-10 שנים) יהיה לא נעים
בכול אופן כדאי לבדוק את האופציה של גאואינג'נירינג - להנדס את הפלנטה אחרת חלק גדול מאנושות לא ישרוד