7.1.2015

Anomalies of Global Temperature JMA (1891 - 2014, preliminary) סיכום ראשון של המפרטורה העולמית לשנת 2014 החמה מאז תחילת המדידות


שנת 2014 היתה השנה החמה בהיסטוריה לפי הסוכנות המטאורולוגית היפנית.
אמנם לא המספר הסופי אבל בכל זאת סיכום ראשון של הטמפ׳ בשנת 2014
״הטמפרטורה הממוצעת השנתית (של האויר ליד הקרקע ושל טמפרטורת פני הים SST) של 2014 היתה 0.27°C מעל הממוצע של 1981-2010 ו-0.63°C מעל הממוצע של המאה ה-20. לאורך זמן טמפרטורת שטח כדור הארץ עלתה בסביבות  0.70°C למאה שנים.

 השנים החמות ביותר 
  1.  2014 עם 0.27°C+ 
  2. 1998(+0.22°C),
  3. 2013,2010(+0.20°C)
  4. 2005(+0.17°C)
״
יש הבדלים בין החישובים של הקבוצות השונות בגלל שבחלקים רבים של כדור הארץ אין מדידות ותחנות מסוימות שינו את תנאיהן לאורך השנים בגל בניה סמוכה, גדילת עצים ועוד.. כל קבוצה מיתמודדת עם הבעיות בדרך קצת שונה ולכן התוצאות שונות במיקצת (ללויינים כידוע יש את הבעיות שלהם והמדידות שלהם החלו רק לאחרונה)
לכן יתכן שהחישוב של CRU או GISS לא יתן ל-2014 את המקום הראשון אבל בהתחשב בהשפעה הרבה של תופעת האלניניו או ENSO ובכך ש-2014 היתה דיי נטרלית אין ספק שנחווה שנים חמות יותר בעתיד הקרוב. 

הטמפרטורה העולמית בין השנים 1981-2014 עיגולים אפורים שנים קו כחול ממוצע רץ של 5 שנים.
מקור הסוכנות המטאורולוגית היפנית


Annual Anomalies of Global Average Surface Temperature (1891 - 2014, preliminary value)

The annual anomaly of the global average surface temperature in 2014 (i.e. the average of the near-surface air temperature over land and the SST) was +0.27°C above the 1981-2010 average (+0.63°C above the 20th century average), and was the warmest since 1891. On a longer time scale, global average surface temperatures have risen at a rate of about 0.70°C per century.

Five Warmest Years (Anomalies)

1st. 2014(+0.27°C), 2nd. 1998(+0.22°C), 3rd. 2013,2010(+0.20°C), 5th. 2005(+0.17°C)

Link

ג
 השוואה בין 1998 ל-2014 של אנומליית הטמפרטורות על פני הכדור שנת 1998 נחשבה בזמנה לשנה החמה ביותר והתרחשה בזמן של אל ניניו חזק. אפשר לראות אזורים ריקים שחסריפ בהם נתונים.