13.12.2010

הצלחת קנקון עלולה להיות שיטחית Cancún success may be skin deep

הצלחת קנקון עלולה להיות שיטחית
פרד פירס - ניו סינטיסט

11:39 11 December 2010 by Fred Pearce, Cancún, Mexico

שליחים מותשים עמדו כדי להריע להצלחתם להגיע להסכם בסופו של דיון לילי מוקדם בשבת בבוקר. הם ראו זאת כניצחון לאחר הבלגן של השיחות הקודמות אשתקד בקופנהגן. נשיאת הועידה פטריצה אספינוסה קראה לזה "עידן חדש של שיתוף פעולה בין לאומי בנושא האקלים."

אבל באור הקר של הבוקר, רבים יסכימו שהישגם הדיפלומטי מציע מעט התקדמות מוחשית להפחתה נוספת של פליטות הפחמן הדו חמצני לאטמוספירה. במשך שבועיים של שיחות אף אחד לא ההגדיל את הבטחותיו לצימצום הפליטות.

הטקסט נשאר בתהליך הכתיבה, מלא בניסוחים שבמבטיחים עסקאות על נושאים קשים בתאריך כלשהו בעתיד. שנה לאחר הדדליין המיועד של להסכם אקלים חדש בקופנהגן, הסכם עדיין רחוק.

התקדמות מסוימת

ההקלה של השגת הסכם - כל הסכם - למרות זאת נתנת לנגיעה בקנקון. וללא אפשות להכחיש הושגה איזו התקדמות. הטקסט מעגן את ההבטחות של האחוד הארופי ו-55 מדינות שניתנו לאחר כישלון השיחות בקפנהגן בשנה שעברה. במיוחד כולל הבטחות ממדינות מתפתחות אשר אין להם מחויבות לפי פרוטוקול קיוטו.

ההסכם מכיר שההבטחות אינן מספיקות כדי להגיע ליעד של הגבלת ההתחממות הגלובלית ל-2°. חוקרים מ-Climate Action Tracker אשר עסקו בחישובים בתוך אולמות הועידה אמרו שהההבטחות יובילו את העולם להתחממות של 3.2° .

הטקסט "לוחץ" על האומות לעשות יותר. אם לא יעשו כן, נראה שיכול להיות שלא תעשה שום עסקה. וה"הישג" של קנקון יראה אסוני כמו השיחות בקופנהגן שנה לפניו.

כסף ויערות

ההסכם יוצר "קרן ירוקה" אשר תעזור למדינות המתפתחות לצמצם פליטות ולהסתגל לשינויי האקלים.

ולבסוף המפגש אישר עיסקה להפחתת פליטות מברוא יערות.

{מסגרת למשלוח מליארדים של דולרים למדינות טרופיות כדי שיוכלו להגן על היערות שלהם ...
התוכנית הידועה כ-Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation REDD -רד, נתקעה בשל מחלוקת על ה- safeguards אשר תוכננו לשמור על מגוון המינים והזכויות של המתגוררים ביער, כולל שבטיי הילידים. ברזיל , במיוחד, טענה שהמינוח פוגע בסוברניות שלהם.

ארגונים סביבתיים ומגיני זכויות האדם טענו לנצחון למרות שעדיין פרטים רבים נותרו פתוחים. " הכנסנו חומר טוב לעסקה, וואנו יכולים כעת לעבור לפרטים נוספים" אמר ג'ון לנצ'רבי מ-Birdlife International.

בכל אופן נושא ראשי אחד ב-REDD נשאר לא פתור. מספר מדינות בראשות בוליביה, רוצות שהתקציב לREDD יבוא רק ממשלות, כאשר אחרים בונים על כסף מתאגידים שיקנו הסטות פחמן כמקור העיקרי של התוכנית. בוליביה טוענת שהדבר זהה ל-"מכירת אמא אדמה". השליחים הסכימו לדחות את ההחלטה הזאת.}


הישג דהוי

ההישג הדיפלומטי דהה בשעות האחרונות של הדיונים , בוליביה עמדה לבדה במחאה על שהטקסט אינו מספיק בכדי למנוע שינוי אקלים מסוכן ולא קשר את המדינות העשירות להפחתת פליטות מחייבת משפטית לאחר שיפוג תוקפו של פרוטוקול קיוטו ב-2012.

ראש המשלחת הבוליבינית פבלו סולון, אשר קרא להגביל את ההתחממות הגלובלית ל-1.5°, אמר שההסכם הינו צעד אחורה וסירב לקבל אותו. כללי האו"ם בדרך כלל דורשים הסכמה כללית לפני שהם מתקבלים. אבל באופן מעורר מחלוקת, אספינוסה המשיכה באישור הטקסט בניגוד נראה לכללים.

היא דחתה את ההתנגדויות הבוליביניות באמרה "פרושו של קונסנזוס אנו הסכמה כללית, ואיננו מאפשר למשלחת אחת להטיל וטו."

עתיד מעורפל לקיוטו

הטקסט המוסכם קודם ע"י ממשלת מקסיקו המארחת בפגישות פרטיות עם משלחות אחרות ופרסם ביום שישי אר הצהריים. הטקסט מצא ניסוח שמחליק מעל הסדקים של חוסר ההסכמה לשביעות הרצון וההקלה של רוב המדינות. אבל הניסוח השאיר עדיין בקעים בסיסיים לא פתורים.

הבעיה העיקרית היא שלמרות שהטקסט מציע שפרוטוקול קיוטו יוארך מעבר לתאריך התפוגה שלו ב-2012, רוסיה ויפאן אמרו השבוע שלא יבלו מטרות חדשות תחת הפרוטוקול. הם טענו שזה לא פייר אם מזהמים ראשיים אחרים כמו סין וארצות הברית לא קיבלו על עצמם מטרות כאלו.

דווח נוסף קתרין ברהיק.


הערות המתרגם

הטקסט בסוגרים{} לקוח מ-
 Fred Pearce, Cancún, Mexico


2 בקופנהגן היתה התנגדות רבה ל-REDD בטענה שהוא יכול לאפשר כריתת יערות טבעיים ונטיעה של יערות חד עציים תוך נישול התושבים

limate talks set to agree deal to save the forests
Climate talks set to agree deal to save the forests - environment - 11 December 2010 - New Scientist
00:47 11 December 2010 by Fred Pearce, Cancún, Mexico