6.7.2011

פחמית התחלת הסוף , הרצאה על שינויי אקלים ביום חמישי

התוצאה של ישיבת הועדה
החלטה להגשת תכנית חדשה לתחנת כוח על גז המגובה בפחם - ניתן להגדיר כניצחון
לעומת זאת משרד האוצר הצליח למחוק את הסעיף שאמר שהתחנה תופעל רק בשעת חרום.
כעת הכדור אצל ועדת העורכים של התכנית


תשתיות ראשות הועדה 
נציגים של:
פנים  אוצר - הוסף לועדה הדאגה הגדולה של ארגוניי הסביבה
המשרד להגנת הסביבה


משקיפים
בטחון 
רת"ג רשות הטבע והגנים

בנוסף התיעצות עם ארגוני הסביבה 

בסופו של דבר השאלה באיזה דלק תופעל התחנה. יתכן שעמדת האוצר נובעת כדי ליצור נקודת מיקוח טובה יותר על מיר הגז מתמר.
מעבר לכל תוכנית והחלטה התחנה תצטרך לקבל אישוריי פליטה מהמישרד להגנת הסביבה אשר עשויים להיות כאלו שלא ניתן ייהייה לעמוד בהם עם ישרפו פחם. ביחוד אם לא יותקנו סולקנים לגופרית FGD.

לסיכום תחנה פחמית נפלה רשמית אבל עדיין צריך לעמוד על המשמר משום שלא נפטרנו מהפחם.
בנוסף אבן נגולה מעל ליבי משום שבעבר כתבתי על עוזי לנדאו כשר סביבתי על סמך עמדתו בעבר בנושא חוצה ישראל נושא הפחמית גרם לי לרצות למחוק ולשכוח את הפוסט הנ"ל. כעת אני יכול לחיות איתו בשלום ואפילו להגיד אמרתי לכם. 


מהקוטב הצפוני לכיכר תחריר
הרצאה על שינויי אקלים מרצה כותב בלוג זה

מחר יום חמישי  7/7 משרדי גרינפיס רחוב החשמונאים 113 7 בערב כניסה בין שניי בניינים קומה ב
אם אתם רשומים בפיסבוק (וזאת לא המלצה להרשם)
שר התשתיות עוזי לנדאו בדרכו לועדה
בהמשך תמונות נוספות מההפגנה