11.8.2012

Avital Blunder אביטל ממשיך להתבלבל

אלון טל הפנה את תשומת ליבי לכתבה חדשה של גבי אביטל  במעריב

מדינה מאוזנת אנרגטית היא זו אשר משלבת כמה מקורות של אנרגיה זולה וזמינה כאחד. פחם, נפט, גז, גרעין הם ההרכב הטוב ביותר
גבי אביטל | 2/8/2012


בכתבה אביטל נותן מספרים דמיוניים ואו מבלבל בין מקדם קיבולת לנצילות. שזה כמו להחליף משקל במהירות. ונותן תוצאות שגויות לדוגמה נצולת של תחנה גרעינית היא 36% במקרה הטוב. אבל אצל אביטל היא מגיעה ל-95%. השטח שתופסת חוות תחנות רוח הוא למעשה 0.03% מהשטח שמופיע אצל אביטל. מעבר לכך הוא אינו שואל את השאלות הנכונות כאשר בונים חוות תחנות רוח אף אחד לא מודאג מהנצילות או כמה אנרגיה תשאר ברוח לאחר המעבר בטורבינות. השאלות החשובות הן תפוקה עלות זמינות מחיר ופליטות גזי חממה.


ראשית להעדפה של אנרגיות מתחדשות יש שתי סיבות הראשונה ההתחממות הגלובלית והחמצת האוקינוסים (ירידת ה-ph) והשניה עליית מחיריי הדלקים עקב כמותם הסופית. נפט ופחם גם כאשר מצליחים לדחות את הקץ הדבר נעשה בעליות כספיות וסביבתיות הולכות וגדלות.לעומת המקור הבודד אביטל מסתמך על מקור בודד של מדידות מלוונים מכוון שמדובר במספר מועט של לווינים 11 לאורך כל הזמן אבל לא כל אחד מהלווינים נאשר ולכן אם יש שגיאה או טעות בחישוב הטמפרטורה ממכשיר אחד כל התרשים שגוי) ושנוי במחלוקת אשר גם לפיו יש התחממות
מדידת הטמפרטורה מלוונים לפי  Roy  Spencer
הקוו האדום הישר הוא תוספת שלי כדיי להמחיש את העליה הכללית ולהראות שאפשר לפרש את את הנתונים כעליה ולוו דווקא כגל
אבל הינה גרף של כמה מקורות שמבוססים על מספר רב של מכשירים (טרמומטרים) ומדידות ולכן גם אם כמה מהם בעייתיים השפעתם על התוצאה קטנה


הטמפרטורה העולמית לפי 4 מקורות שונים הגרף של Berkeley Earth על הפרויקט ברקלי  ארת
לא אכנס לכל הנתונים התומכים בכך שיש שינויי אקלים כבר נכב על זה יותר מספר אחד.

בהמשך אביטל עובר לממספרים וכאן יש כבר חידוש

"הנה כמה מספרים: השוואה בין תחנת כוח פחמית חדשה בבריטניה לעומת חוות טורבינות רוח בסמוך ללונדון. הספק תיאורתי של חוות הטורבינות עומד על 1,000 מגה-וואט, לעומת 1,600 של תחנת הכוח הפחמית. התפוקה המעשית הינה 370 מגה-וואט לחוות הטורבינות שהיא 37% נצילות לעומת 1,360 מגה-וואט של התחנה הפחמית שהיא 85% נצילות. "


כאן אביטל מגיע למספרים מפתיעים במקצת. התחנה הפחמית היעילה ביותר בעולם  Nordjyllandsværke בדנמרק משיגה 47% נצילות. תחנות אשר משתמשות במים החמים לחימום ביניינים ושכונות קרובים יחסית יכולות לעבור את המספר הזה בחורף ובהתאם לביקוש לחימום. 
85 דווקא קיים לגביי תחנות פחמיות זהו מקדם הקיבולת- Capacity Factor היחס בין כמות החשמל שתחנה יכולה להפיק לכמות שהופקה בפועל באחוזים. למעשה החישוב האנרגטי הכולל צריך להכיל גם את האנרגיה הקשורה בכריית הפחם והובלתו. כריית הפחם כרוכה לעיתים בהזזת כמויות גדולות של חומר תפל והובלת פחם מאות ק"מ ברכבות ולאחר מיכן לצידו השני של הגלובוס באוניות כל זה דורש אנרגיה.