5.5.2007

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC הדו"ח השלישי של הפנל הביין לאומי לשינוי אקלים


( ישבו מדענים מכל העולם חיברו דו"ח ואפילו התוכחו בסוף עם פוליטקאים (בעיקר מסין
Summary for Policymakers (SPM) והמסקנות כפי שהיתפרסמו בתקציר לקובעי מדיניות


1. אנחנו פולטים יותר ויותר גזי חממה ואים נמשיך לפי עסקים כרגיל הפליטות עלולות לעלות בעד 90% תוך 25 שנים

2. יש טכנולוגיות שאפשר להוריד בעזרתן את כמויות גזי החממה
הדו"ח נותן רשימה של אפשרויות בענפים שונים הסעיף המענין ביותר הוא שינוים בחקלאות כדי שהאדמה תאגור פחמן ואו תפלוט פחות מיתן למשל ע"י שינוי בזמני השתילה של האורז. הדו"ח מדגיש בניה חוסכת אנרגיה וקורא גם לשנויים בהתהגות3. זה לא יקר המחירים הם לכול היותר 3% מהתמ"ג העולמי כדי ליצב את כמויות גזי החממה ברמה של 535 חלקים למיליון חל"מ לבין 1.2% או אפילו רווח כדי לעצור עד רמה של 710 חל"מ כיום אנו ברמה של 379 חל"מ

4. כדאי לפעול בנושא
לפי הד"ח רמה מעל 445 חל"מ עלולה לגרום לעליה של עד 2.8 מעלות
"כדי ליצב ברמה של 450 חל"מ עלינו להפחית את הפלטות לרמות נמוכות בהרבה מהרמות היום תוך עשור או שניים... אין לנו לוקסוס של זמן" פצאורי רג'נדרה יושב הראש של הפנל


השאלה מה יהיו התוצאות של עליה של שלוש מעלות ומתי אנו עלולים לעבור סף שאחריו גורמים כמו פלטת מיתן ממקורות טיבעיים או היתיבשות של יערות הגשם באמזונס והפתעות אחרות יקחו את האקלים העולמי למקומות שמופיעים רק בסיפרי מדע בידיוני שבהם אלפי האנשים האחרונים בעולם נאבקים כדי לשרוד
בארופה העריכו ששתי מעלות הן הגבול לא כדי לעבור אותו וגם זה עלול להיות יותר מידי לפי גים הנסן מנאסא
הערכת השפעת רכוז גזי החממה בדו"ח מתעלמת מהסכנות של גורמים "לא צפויים" או לא לינארים בלוג זה כפי שמשתמע משמו "אפקט הפרפר השחור" יוצא מתוך ההנחה שיכולות להיות הפתעות ולכן עלינו להימנע משינוי הטמפ במידת האפשר
Climate change 'can be tackled' - BBC
Highlights From the IPCC Report - N Y Times
Beating global warming need not cost the earth: U.N. - Scintific American
SPM התקציר לקובעי מדיניות

על שינוי האקלים חברות הנפט תקשורת וכלכלה ראיון עם ג'ורג' מנביו באנגלית
חלק א, חלק ב, חלק ג, חלק ד