11.7.2012

למה מחיר החשמל נמוך מידיי

אימי רוכשת מזגן כל המתקינים שהגיעו לדירה טענו שעדיף להמנע מאנוורטר ואף אחד לא הזכיר דרוג אנרגטי. רעיונות מהפכניים כמו בידוד הגג כמובן של עלו. המסקנה דרושה עלייה של לפחות 50% במחיר החשמל ואולי 100% כדיי שחיסכון בחשמל יעמוד בראש סולם העדיפויות. 

הדבר לא צריך לפגוע בהכרח בצרכנים. אם עודף הגביה יופנה למימון חיסכון בחשמל כגון החלפת מכשיריי חשמל בידוד קירות וגגות… ניתן יהיה לפצות בממוצע על ההתיקרות. כמובן יהיו מי שירויחו וכאלו שיפסידו בחשבון החודשי אבל יתכן שהדבר יעזור לכולם להרויח עולם שניתן לחיות בו בסיכום הכללי.