26.11.2013

LEED v4 תקן הבניה הירוקה האמריקאי דור 4תקן הדרוג המבנים האמריקאי Leadership in Energy and Environmental Design - LEED  זוכה לעדכון נוסף לגרסה 4.  LEED v4  התקן של מועצת הבניה הירוקה האמריקאית USGBC

ה-LEED הוא אחד התקנים המובילים בעולם הוא בנויי לפי סוגיי מבנים וקטגוריות
BD+C תכנון ובניה של בתים
ID+C תכנון פנים והרכבה/בניה/שיפוץ
O+M תפעול ותחזוקה של הביניין
ND פיתוח שכונות