15.12.2008

גוגול הולכת להשקיע באנרגיה גאותרמית מוגברת

] Google.org announced $10.25 million in investments in a breakthrough energy technology called Enhanced Geothermal Systems (EGS), which expands the potential of geothermal energy 14,000,000 Exajoules

באנרגיה גאותרמית מוגברת הכוונה היא לקדוח עמוק בקרקע כדי להפיק אנרגיה גאותרמית גם במקומות שאינה נימצאת נגישה. כיום כל האנרגיה הגאותרמית מופקת במקומות שמראש מצויים בהם סלעים חמים ליד פני השטח. למשל אזורים בהם נמצאים מעינות חמים כמו חמת גדר חמי טבריה.

שימו לב לדובר הראשון סטיבן צ'ו בעל פרס נובל ובעיקר עתיד להיות אחראי על האנרגיה בממשל החדש של אובמה.