6.7.2013

Gasland Part II Trailer גז לנד סרט שני

למי שראה את החלק הראשון ולמי שלא יש סרט נוסף על אבפרקינג או בשמו הרישמי סידוק הידראולי
בישראל אין סידוק הידראולי אבל יש לנו את פרויקט הפצלים בחבל עדולם-שפלת יהודה. ומכוון שהסלע באזור דיי אטום....

עשור של אקלים קיצוני THE GLOBAL CLIMATE 2001–2010 A DECADE OF CLIMATE EXTREMES -WMO

Full Report pdf
English text after the Hebrew

דוח חדש של הארגון המטאורולוגי הבין לאומי


הודעה לעיתונות מס '9762001-2010, עשור של ארועי אקלים קיצוניים
ז'נבה 3 יולי 2013 - 
בעשור של  2001-2010, התרחשו בעולם ארועי אקלים קיצוני חסרי תקדים ובעליי השלכות חמורות, העשור שהיה החם ביותר מאז תחילת המדידות המודרניות בשנת 1850 המשיך תקופה ארוכה של ההתחממות הגלובלית בולטת. יותר שיאיי טמפרטורה לאומיים נשברו מאשר בכל עשור קודם, על פי דו"ח חדש של הארגון המטאורולוגי העולמי (WMO).

הדו"ח, האקלים הגלובלי 2001-2010, עשור של אקלים קיצוני, מנתח את הטמפרטורות גלובליות והאזוריות ואת המשקעים, כמו גם אירועים קיצוניים כגון גלי החום באירופה וברוסיה, ההוריקן קתרינה בארצות הברית של אמריקה, הציקלון הטרופי נארגיס בבורמה, בצורות באגן האמזונס, אוסטרליה ומזרח אפריקה והשיטפונות בפקיסטן.
העשור היה החם ביותר לשני חצאיי הכדור וגם לטמפרטורת פני אוקיינוסים והיבשות. הטמפ' חסרת התקדים היתה מלווה בירידה מהירה בקרח בים הארקטי, ואובדן מואץ של מסה נטו מיריעות הקרח של גרינלנד ואנטארקטיקה  ומהקרחונים בעולם. כתוצאה מההפשרה הנרחבת הזאת וההתפשטות התרמית של מי הים, מפלס הים עלה על ממוצע העולמי ב-3 מילימטרים בשנה, בערך כפול מגמת המאה ה-20 של 1.6 מ"מ בשנה. גובה פני הים גלובלי בממוצע בעשור היה גבוה כ -20 ס"מ מזה של 1880, על פי הדו"ח.