18.11.2008

Rollin' to the Future מתגלגלים אל העתיד

מילים: ריצ'רד אליי, הקלימטולוג המזמר.
Richard B. Alley
דר' אליי חקר את האקלים הקדום באמצעות ליבות קרח מגרנלנד ומהכותבים של דו"חות הפנל הביין ממשלתי לשינוי אקלים(IPCC).

Rollin' to the Future מתגלגלים אל העתיד

עזבתי ג'וב גרוע בשדה התירס,
עודר את את העשבים 12 שעות ביום.
אסור לך לישון דקה
בגלל שאתה חושב שטרקטורים ומשאיות בדרך.
הגלגלים הגדולים ממשיכים ומסתובבים אבל אצות מתות הם שורפים
הם מתגלגלים, מתגלגלים, מתגלגלים על שדות הנפט.

אם תדליק את האור,
את מצפה לאלקטרונים, בדרך אלך.
ליגנית או ביטומני אנתרציט בוער,
חיים על אור שמש מאוחסן מיום שעבר מזמן.
הגלגלים הגדולים ממשיכים ומסתובבים אבל עצים מתים הם שורפים
כאשר הם מתגלגלים, מתגלגלים על שדות הפחם.

אם תרד אל שדות הנפט
מתערב שתמצא גם בארות נפט מתיבשות.
ניקוי מכרות הפחם לא תמיד קל.
אפילו כל עורקי הפחם יגמרו עוד מעט.
הגלגלים הגדולים ממשיכים ומסתובבים אבל את השכורת שלך הם שורפים
מתגלגלים, מתגלגלים, מגלגלים משאב שאינו מספיק.

אם תביט לשמיים כעת
תראה לאן כל הדברים הבוערים האלה הולכים
הCO2 עולה לרקיע, וזה לא מפתיע
הטמפרטורה מטפסת ואנו את השלג מפשירים
הגלגלים הגדולים תמיד מסתובבים אבל האקלים יודע שאנו שורפים
מתגלגלים, מתגלגלים, מגלגלים את הנזק.

אם תביט אל השמש כעט,
כל כך הרבה אנרגיה שם אם נוכל ללמוד מה לעשות.
מלירדיי שנים של אנרגיה לכול שעה ושעה
נקי וצלול וללא ריח, וגם בר קיימה.
הגלגלים הגדולים יכולים להמשיך להסתובב כאשר את אור השמש הם שורפים
מגלגלים, מתגלגלים, מתגלגלים את העתיד.