22.11.2015

כפי שנכתב* 400.6ppm או חל״מ של פחמן דו חמצני CO2 לפחות הממוצע של 2015

הממוצע שנתי של ריכוז ה-CO2 לשנת 2015 על הר מאונה לואה בהווי יהיה לפחות 400.6ppm  
החישוב מתבסס על הממוצע של עשרת החדשים הראשונים של 2016 והערכת חסר של 2 החודשים הבאים. 
ההערכה נעשתה לפי העליה המינימילית בין אוקטובר לנובמבר בעשר השנים האחרונות 1.02ppm בשנת 2006.
והעליה המינימלית בין נובמבר לדצמבר בעשור האחרון 1.08 בשנת 2010.
עיגול שני המספרים למטה ל-1.
התוצאה היא כאמור הערכה של לפחות 400.6 התוצאה האמיתית תהיה כנראה גבוהה במקצת וקרובה יותר ל-400.7. 

מקור
 NOAA Earth System Research Laboratory

חודש ריכוז CO2
2015 1 399.96
2015 2 400.26
2015 3 401.52
2015 4 403.26
2015 5 403.94
2015 6 402.8
2015 7 401.3
2015 8 398.93
2015 9 397.63
2015 10 398.29

2015 11 399.29 הערכה לנובמבר
2015 12 400.29 הערכה לדצמבר


400.6225 ממוצע שנתי ל-2015

בטבלת הנתונים יש גם טור של ריכוז ה-COתוך ניטרול השונות העונתית הערך הנוכחי הוא 401.58 חלקים למיליון