24.8.2012

Romanian Pictures to US Drought מתמונות מרומניה לבצורת בארה"ב

"חם כמו מים רותחים, לוהט רע כמו מדבר סהרה"
מתוך להיט ברדיו הרומני

תמונה מברשוב ברומניה 
ברשוב התקנאה בהוליווד והתקינה שלט גדול המשקיף על העיר 


 הר טמפה ברשוב רומניה קיץ 2012
שימו לב לציבעיי השלכת. בתמונה למטה סיבת השלכת ברורה יותר שורת העצים הקיצונית החשופה יותר לחום ולקרינה מצהיבה ראשונה.
 ברשוב קיץ 2012 הביניין הלבן באמצע שמאל התמונה בית הכנסת הפעיל מאחוריו בצד שמאל ניראה אחד המגדלים בלבן עם גג אדום מימין המגדל של גילדת האורגים