19.10.2009

Brown's Stark Warning On Climate Change - No plan B for the planet

ראש ממשלת בריטניה מזהיר אין תוכנית חילופית להצלת העולם במידה והשיחות בקופנהגן יכשלו

במו פיו


סיבה למה אין זמן