23.4.2009

טבלת דרוג אנרגטי של מכשירי חשמל

חלק גדול מהציבור אינו מודע למשמעות הדרוג האנרגטי לשם כך נועדה טבלת הפרוש לדרגות

++A  מצויין מכשירים בדרוג הזה ניתנים לרכישה בארופה

+A  טוב מאוד

A  טוב

B  בינוני

C  מישהו מנסה לסדר אותכם (איכס)

D  רק עבור טיפשים dummies

E איין (אסור) לקנות 

F  לפריירים בילבד

הנכם מוזמנים לשפר את ההגדרות