11.7.2013

Avaaz Gas עצומה של אוואז בנושא יצוא הגז + רשימת קישורים

אסדת קידוח באדיבות יח"ץ 


מכתב מאוואז 

Avaaz.org
to me
תודה שפעלת לעצור את שוד הגז.
אנא שלח/י את ההודעה שבהמשך לחברים ולמשפחה, והדבק/י את הקישור על קיר הפייסבוק שלך.

https://secure.avaaz.org/he/gas_export_decision_to_the_knesset/?tedwiab

שוב תודה על עזרתך,
צוות אוואז

------------
חברות וחברים יקרים/ות בישראל,

יש לנו עכשיו הזדמנות נוספת לעצור את ההחלטה חסרת האחריות לייצא 40% מהגז שלנו, בניגוד גמור לאינטרס הציבורי. אבל אנחנו חייבים וחייבות לפעול במהירות - הכנסת זימנה את רה"מ לדיון בנושא שיערך בשבוע הבא, ונתניהו מחויב להגיע ולהקשיב.

למרות דו"ח של בכיר באוצר לפיו שמירה של כל עתודות הגז לשימוש מקומי וויתור מוחלט על היצוא ישתלמו יותר למשק הישראלי, ולמרות מומחים נוספים שטוענים שלא צפוי מקור אנרגיה חלופי לגז במאה השנים הקרובות, ביבי ולפיד ניסו לסגור עסקה מפוקפקת ליצוא הגז מאחורי דלתות סגורות. אבל לא ככה עובדת דמוקרטיה.

רוב בקרב חברי הכנסת - מימין ומשמאל - מאמינים שההכרעה על יצוא הגז צריכה להתקבל על-ידי הכנסת. אבל הם זקוקים לתמיכה ולגיבוי ציבורי כדי לגרום לזה לקרות - הוסיפו את שמכם/ן עכשיו, כדי שנוכיח ללפיד שהאמירה השחצנית שלו, ש"עוד לא נולד המגאפון שישמעו אותו בתוך ישיבת הממשלה", אינה נכונה. אוואז יגיש את הקריאה שלנו ישירות בדיון בכנסת בשבוע הבא:

https://secure.avaaz.org/he/gas_export_decision_to_the_knesset/?tedwiab