10.7.2012

North Pole to Tahrir sq מצגת שינויי אקלים מהקוטב הצפוני לכיכר תחריר

המצגת הזאת נולדה עבור "פנל מול גבי אביטל" ועברה קצת התאמה יש כמה שקפים מיותרים בסוף אני מקווה לעדכן בקרוב
כמובן זאת בעיקר הגרפיקה להרצאה וחלקים חשובים נשארו בע"פ. ועדיין נראה לי שתוכל להועיל
מותר להציג בכול מקום לשנות להוסיף ולגרוע. אבל מי שישתמש בחלקים נכבדים נאה יהיה אם יזכיר שהמצגת נוצרה ע"י איל מורג - מהבלוג אפקט הפרפר השחור. ובאותה ההזדמנות לספר על טיבם הכאוטי של מערכות האקלים ומזג האויר ועל מאות הגיגטון של פחמן שפלטנו לאטמוספירה.