קישורים Links ➷➹

כאן יופיעו כל הקישורים שכעת מופיעים אי שם אחר כמטר או שניים בסרגל הצדדי קישורים שיש לי עניין בקידומם עדיין יופיעו בסרגל הצדדי

RealClimate

Search in RealClimateNew Scientist - Climate Change

Energy Watcher Tip of the Day

media מדיה באנגלית

FEEDJIT Live Traffic Map
FEEDJIT Recommended Reading