4.4.2011

Fukushima 3-4 עדכון חזרנו אליך פוקושימה אהובתי

פוקושימה אהובתי חזרנו אליך שנית

גדעון לוי מהארץ כבר כתב מאמר בשם פוקושימה אהובתי בהשראת הסרט הירושימה אהובתי מלבד הדמיום בשם והמיקום ביפן גם הנושא הגרעיני מעיק על שניי המקומות
20 מרץ 
בתחנת הכוח הגעינית פוקושימה מס' 1 Fukushima Daiichi (איצ'י = 1) נמשכים המאמצים להשתלט על כל הכורים.
למרות כל המאמצים של ה-50 של פוקושימה Fukushima 50 העובדים שמסכנים את חייהם בנסיון למנוע קטסטרופה גדולה יותר עדיין המצב נזיל. 
)יש ברשת תאורים שונים למקור המספר 50 ולכמה אנשים הוא מתיחס אבל מדובר על 200-1000 אנשים. העובדים במשמרות בתוך האזור המסוכן  (


 האתר מקבל כעת אספקת חשמל מבחוץ לכל הכורים דבר שאמור לאפשר את הפעלת מערכות הקרור(אם היו קימות ). עדין מצויים באולמות שונים בתחנה מים רדיואקטיבים שיתכן שבחלקם הגיעו עקב פריצה במעטפת הפנימית של הכור.
כעת הבעיה העיקרית היא חשש פריצה של המעטפת הפנימית בכור מס' 2 ודליפה של מים רדיואקטביים וכן 
הסבר בעיקר לגבי כורים מהסוג של פוקושימה הקרויים כוריי מים רותחים Boiling water reactors - BWR


כאשר אטום של אורניום U 235  בולע ניוטרון הוא מתפרק ופולט 2-3 נויטרונים אשר יכולים להיבלע ע"י אטום אחר של U 235 המצוי בסביבה. אם יש הרבה U 235  קרוב התהליך ממשיך כאשר ריכוז ה-U 235  גבוה אפשר לקבל פיצוץ ריכוז ה-U 235 בכורים גרעיניים ריכוז ה-U 235אינו מספיק לפיצוץ אבל נוצר חום רב שמשמש ליצירת קיטור להפקת חשמל.הדלק בכורים גרעיניים קיימים מצויי בגלילים קטנים או טבליות אשר מצויות במוטות(צינורות) ממתכת אשר אוטמת אותם ומונעת דליפה של תוצריי פירוק לסביבה. המוטות מצויים בצבירים .
ֿ

בין הצבירים נמצאים מוטות הבקרה אשר בולעים נויטורנים ע"י הכנסה והוצאה של המוטות ניתן לוסת את קצב הראקציה. כאשר המוטות נמצאים במצב שבו הם מפרידים בין הצבירים הסיכויי של נויטרון שנפלט מ-U 235  למצוא U 235 אחר קטן ולכן קצב הראקציה דועך במהירות אבל לא נעצר מידית החום הראשון של המוטות ביחד עם המשך ההתפרקויות הרדיואקטיביות גורמים לכך שלמרות שאין מספיק יצור חום להפקת חשמל עדיין נוצר חום רב. לכן יש צורך להמשיך לקרר את ליבת הכור. אחרת המים המקררים את הליבה יתאדו והצינורות יתחילו להתבקע ולפלוט של תוצרים רדיואקטיביים. המשך החימום יוביל להתכה של הדלק הגרעיני ואם כמות מספיקה תותך הוא יצתבר בתחתית מיכל הלחץ הפנימי העשוי מברזל ומישם יתיך את דרכו למטה אל תחתית מבנה הבטון האטום הקרוי באר יבשה. גם במקרה כזה עדיין אינו מחייב פליטה לשל כמות רבה של חומרים רדיואקטיביים לאוויר.
בנוסף כאשר מוטות הדלק חשופים יתחולל תהליך של פרוק אדיי המים למימן וחמצן ועלול להתרחש פיצוץ עז.


בתמונה צבירים של מוטות דלק לפני השימוש ניתן להתקרב אליהם כפי שעושה העובד בתמונה