29.8.2007

אתר חדש בנושא ההתחממות הגלובלית

האתר שנוצר ע"י אדם טבע דין עוסק בכול מה שקשור לנושא ההתחממות הגלובלית
כולל חדשות עצות רקע מדעי ועוד
אדם טבע דין הוציאו גם דו"ח בנושא התחממות הגלובלית בישראל אבל הוא חסוי מהציבור
דרושה סיסמה כדי להגיע אליו