11.11.2011

הדלת אל 2°C עומדת להסגר - תחזית האנרגיה העולמית 2011 IEA World Energy Outlook

אם האנושות לא תתחיל לצמצם פליטות עד 2017 אין סיכויי להגביל את ההתחממות העולמית ל-2 מעלות!


סוכנות האנרגיה הבין לאומית (International Energy Agency (IEA פרסמה את הדוח שנתי 
World Energy Outlook  2011  "תחזית האנרגיה העולמית 2011"
הדוח שמסכם את מצב האנרגיה ונותן תחזית לעתיד . כמובן העתיד לא מאוד שונה מהתחזית של ה-eia מהפוסט הקודם. הדוח מנסה גם לקשר בין שינויי האקלים והפליטות משרפת דלקים מאובנים. ומעריך את ההשפעה של תשתיות שנבנות ויבנו בעתיד כמו תחנות כוח פחמיות. ֿ


ראשית עד היום העולם לא ממש ניסה להפחית פליטות למשל כמעת חצי מהתוספת בשימוש באנרגיה בעשור האחרון מקורה בפחם אשר משתווה בקרוב לכל שאר המקורות (גז נפט מתחדשים וגרעין)
תוספת הביקוש לאנרגיה ראשונית בעולם לפי סוג הדלק 2000-2010 הדוח מתאר 3 תרחישים 
הראשון: מדינייות עכשווית. תרחיש שבו כול החוקים ואמצאי המדינייות הקיימים בעולם ממשיכים
השני: תרחיש  מדיניות עתידית שמהוו את עיקר הדוח ומתאר מצב שבו כל ההצהרות וההבטחות של הממשלות בעולם יתורגמו למעשים יעילים שישיגו את מטרתם, כגון: חוקים, תקנים וסובסידיות. לדוגמה ישראל באמת תפחית 20% מהפליטות לעומת עסקים כרגיל ותפיק את האחוזים המובטחים מאנרגיה מתחדשת.
השלישי: תרחיש 450. מתאר מצב שבו רכוז ה-CO2 לא עובר את ה-450ppm ולכן יש סיכויי של 50% להגביל את עליית הטמפרטורה העולמית ל-2°C. גם לפי תרחיש זה יש סיכוי של 50% להתחממות יותר גדולה מ-2°C.


גם במצב האופטימי שבו כול מדינות העולם יעמדו בהבטחתם הביקוש לאנרגיה ימשיך לעלות.הביקוש העולמי לאנרגיה ראשונית לפי התרחישים השונים

 גם חלוקת מקורת האנרגיה משפיעה וללא פעולה תקיפה נוספת ב-2035 תופק יותר אנרגיה מפחם מאשר ממקורות מתחדשים

החלק היחסי של מקורות אנרגיה ראשונית לפי תרחיש ב-2035

התוצאה הסופית פליטות הפחמן הדו חמצני רק יגדלו בעיקר משריפת פחם


אחת הבעיות העיקריות שהדוח מדגיש היא שכאשר בונים תחנת כוח פחמית שתהליך בניתה מתקרב לעשור ויכולה לעבוד 50 שנה ויותר, לא מתכוונים לפרק אותה אחריי חמש שנים. לכן בניה של תחנת כוח פחמית מבטיחה (נועלת לפי דר פתיח? בירול Fatih Birol מה-IEA) פליטת פחמן דו חמצני לאורך עשרות שנים.


זמן חיים אופיני למתקנים הקשורים לאנרגיה


לפי הדוח אם נמשיך במצב הענינים הנוכחי ימשיך מעבר ל-2017 אין שום סיכוי לעצור את ההתחממות הגלובלית ב-2 מעלות. לכן חשוב מאוד להגיע להסכם בין לאומי הרבה לפניי 2017. מדינות לא נוטות לשנות מדיניות מהיום למחר ויש בעיה לעצור תחנות כוח בבניה לכן 2017 זה מאוחר מידיי.
כמובן ההערכה של ה-IEA מתבססת על מטרה של 450ppm דבר שאינו מבטיח עליה של רק 2 מעלות אבל אם נמשיך במדניות הנוכחית אנו עלולים לפי דר בירול להגיע ל-6 מעלות דבר שהוא בהחלט אסון עולמי ועלול לגרום לכך שישראל או חלקה לא תהיה ראויה למגוריי אדם. 


מתוך  תקציר המנהלים  Executive Summary WEO 2011
“If we don’t change direction soon, we’ll end up where we’re heading”
אם לא נשנה את הכוון במהרה , נגיע לאן שאנחנו מתקדמים


יש סימנים מועטים לכך שהשינויי הדחוף בכיוון של מגמות האנרגיה העולמיות בדרך.
למרות שההתאוששות של הכלכלה העולמית מאז 2009 היתה לא שווה, והתחזיות הכלכליות נשארות עמומות, הביקוש העולמי לאנרגיה ראשונית חזר ועלה ב-5% ראויים לציון ה-2010, והעלה את פליטות ה-CO2 לשיא חדש. סובסידיות שמעודדות צריכה בזבזנית של  דלקים מאובנים קפצו ל-400$ ביליון. המספר של האנשים ללא גישה לחשמל נשאר גבוה באופן בלתי קביל 1‪.‬3 ביליון, כ-20% מהאוכלוסיה העולמית. למרות הקדימות במדינות רבות להגברות היעילות האנרגטית, העצימות האנרגטית הורעה בשנה השניה ברציפות[יותר אנרגיה על פחות תוצר].מול הרקע הלא מבטיח, ארועים כמו אלו בכור בגרעיני בפוקושימה  ובחלקים מהמזרח התיכון וצפון אפריקה מטלים ספק באמינות של אספקת האנרגיה, בעוד שדאגות כלכליות הסיטו את תשומת הלב של הממשלות ממדיניות האנרגיה והגבילו את המעורבות שלהם, תוך פגיעה במטרות מוסכמות בנוגע לאקלים…."


"Steps in the right direction, but the door to 2°C is closing
צעדים בכוון הנכון אבל הדלת אל  2°C עומדת להסגר
איננו יכולים להרשות דחיה של פעולה נוספת לעצירת שינויי האקלים אם המטרה לאורך זמן היא 2°C כפי שנראה בתרחיש של 450ppm, כדיי להשיג את המטרה במחיר הגיוני.[כל מחיר הגיוני כדיי להציל את העולם]. בתרחיש של מדיניות חדשה העולם במסלול אשר מוביל לעליה של יותר מ-3.5°C. ללא אמצעי המדיניות החדשה, אנו על מסלול מסוכן יותר שמוביל לעליה של 6°C או יותר.

אנחנו כבר מחיבים לארבע חמישיות מפליטות המותרות עד 2035  “locked-in” ע"י התשתיות שלנו (תחנות כוח, בנינים, מפעלים, וכו') אם פעולה נחושה לא תבוא עד 2017, תשתיות האנרגיה המותקנות יפלטו את כל הפליטות המותרות לתרחיש 450, ולא ישאירו לתחנות כוח חדשות, מפעליםותשתיות אחרות אלא אם לא יפלטו בכלל CO2, דבר העלול להיות יקר ביותר. דחית הפעולה היא כלכלה שקרית: לכול 1$ של חיסכון בהשקעה בסקטור האנרגיה לפני 2020 צריך יהיה להוסיף $4.3 אחרי 2020 כדיי לפצות על הפליטות המוגדלות.   …"


המצגת להשקת הדוח בתוספת תרגום והערות
World Energy Outlook 2011 Presentation to the Press London, 9 November 2011 Hebrew

ראיון עם  ה-IEA מקור בלומברג האקלים מתחיל בסביבות 4 דקות