21.2.2010

תגובת משרד החינוך בנושא גבי אביטל

לתאור הבעיה במשרד החינוך
תגובת המשרד

ירושלים, ז' אדר תש"ע
21/02/2010
סימוכין: 14914456
לכבוד
אייל מורג
באמצעות דוא"ל: semema@gmail.com
שלום רב

הנדון: פנייתך לשר החינוך מיום 16.2.2010

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בעיסוק בנושאי סביבה במגוון רחב של תחומי הדעת.

המשרד פועל רבות בתחום החינוך הסביבתי, מגן הילדים ועד סוף כיתה י"ב ועושה לחינוך התלמידים לעקרונות של שמירה על הסביבה.

כ- 60 בתי ספר יסודיים ירוקים פועלים ברחבי הארץ, כאשר המגמה היא להרחיב את מספר בתי הספר הירוקים ל- 200 ו- 100 גני ילדים ירוקים.

נושאים כמו – מיחזור, שימוש בחומרים מתכלים ועוד, הם ערכי יסוד שהמשרד שוקד להנחילם לכלל התלמידים במערכת החינוך.

משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה, פועלים בשיתוף להטמעתן של תוכניות ירוקות – תוכניות לחינוך בר קיימא.
הוקם מערך יישום הכולל ועדת היגוי משותפת לשני המשרדים. כמו כן הוקמה ועדת ביצוע הכוללת פיקוח של משרד החינוך בליווי מקצועי של המשרד להגנת הסביבה.

בתי"ס מצויים כרגע בשלב של השלמת תוכנית ההשתלמות למורים, בהיקף של 40 שעות, שתחל בחודשים הקרובים. התוכנית כוללת, בין השאר, הרצאות מומחים, סיורים, פעילויות בית ספריות ועוד.

במהלך שנה"ל תש"ע פותח קורס להכשרת מורים לחינוך לקיימות, שיופעל במכללות להכשרת מורים.

החינוך לקיימות יורחב ויושלם גם בחינוך הבלתי פורמלי – פעילות במתנ"סים, תנועות נוער וגורמים נוספים בקהילה.

דבריו של המדען הראשי של משרד החינוך, מבטאים את דעותיו הפרטיות בלבד ואינם משקפים את מדיניות המשרד, העומדים בראשו ואנשי המקצוע האחראים על קידום הנושא.

תגובתי

אסנת שלום
קיבלתי ואכן אני מניח שגבי אינו מבטא את הדעה הרשמית של המישרד
אבל עדיין אין לדעתי מקום בצמרת במשרד החינוך לדמגוג אשר משמיץ את רוב העולם המדעי בנושאים שבהם הוא בור והדיוט. בתפקידו הוא עשוי לגרום לנזק רב וכול מקרה הוא מהווה כתם על משרד החינוך.
אמנם אילו מילים קשות אבל הן מבטאות את האמת.

בברכה
איל מורג