2.5.2011

Free energy machine אנרגיה חינם

כיצד להפיק אנרגיה אין סופית ללא דלק הפתרון המושלם (כמעט)


ומעבר לבדיחה יש בעולם הרבה ממציאים אשר מפתחים דברים דומים אשר ידועים בכינויים פרפטום מובילה או תנועה נצחית Perpetuum Mobile  Perpetual motion אפילו לתוך ועידת האקלים בקופנהגן COP-15 התגנב דוכן שהציע פרפטום מובילה למכירה