17.1.2011

יועלו תמלוגי הגז? כך נבטל את ההפחדות של תשובה וחבריו-אמנון פורטוגלי

יועלו תמלוגי הגז? כך נבטל את ההפחדות של תשובה וחבריו

מאת ובאדיבות: אמנון פורטוגלי 

תובנה ראשונה בנטרול ניסיונות ההטעיה וההפחדה של הלוביסטים ועורכי הדין של חברות האנרגיה


פורסם באתר "Bizportal" בתאריך 20/7/10

השימוש במילה תמלוגים בעייתי ואינו מדויק. תמלוגים הוא מינוח משפטי. מה שהממשלה מקבלת עבור שימוש ברכוש שלה, במקרה שלנו גז ונפט, גובה התמלוגים מצויין בחוק הנפט מ-1952. לעומת זאת, בלשון יומיומית המשמעות או הכוונה היא לכלל ההכנסות ולכן קיים בלבול המנוצל ע"י תאגידי הנפט. המינוח הנכון לנושא הוא חלקה של הממשלה בהכנסות מהפקת הגז והנפט הוא Government Take או משהו דומה. חלקן של הממשלות בעולם מההכנסות מהפקת גז ונפט מורכב בדרך כלל מארבעה פרמטרים: תמלוגים, מס חברות, מיסי נפט ספציפיים, ופרמטרים מיוחדים. אפשר גם להוסיף גם את מדיניות מתן הרישיונות, בארץ הרישיונות ניתנים בחינם, בארצות אחרות במכרז. באופן מפתיע היקף התמלוגים אינו הגורם המכריע ברוב המדינות, ויש מדינות, כמו בריטניה ונורבגיה בהן אין בכלל תמלוגים. אחת הטענות של אלו המנסים להפחיד היא שיש עניין של הפרת חוזה מול חברות החיפוש, זו טעות והטעייה, אין פה שום הפרת חוזה. למדינה יש זכות ואף אחד לא מערער על זכות זו לקבוע ולשנות את חוקי המס. ואכן, שינוי במדיניות מיסוי על מחצבים לאומיים גם לאחר שנתגלו ואף לאחר שהוחל בהפקתם הוא מהלך נפוץ יחסית בעולם. לפעמים החברות נהנות מהפחתה בשיעור המס, ולפעמים המס עולה. מיסוי חל תמיד בתוקף מהשנה בה הוחל למשל מס חברות, מע"מ, מס הכנסה, וכו', ולכן אין מניעה ששינויים במדיניות המיסים יחולו על חיפושים קיימים. להלן דוגמאות מהנעשה בעולם: - בתחום של הגז והנפט בריטניה היא אלופת העולם בקצב השינויים. למיסוי חברות הגז והנפט בבריטניה, ראה: www.ifs.org.uk/ff/north_sea.xls - ממשלת אוסטרליה הניחה לאחרונה הצעת חוק לתשלום מס-על של 40% מעל לרווח ה'נורמטיבי' לחברות המכרות, הנפט והגז באוסטרליה, בנימוק שהן נהנות מרווחים גבוהים עקב עליית מחירי המחצבים. "כך נוכל להניב רווחים גדולים ממשאבים ששייכים לכל תושבי אוסטרליה", דברי ראש ממשלת אוסטרליה דאז. החוק יכנס לתוקף ב-1 ליולי 2012 ויחול על כולם כולל על בעלי רישיונות וזיכיונות הפקה ישנים. - קנדה ביטלה בסוף 2006 את הפטור ממס שהייה על תאגידים מסוג Canadian Oil Royalty Trusts והחילה עליהם חבות מס כמו על חברות אחרות בשיעור המירבי של 31.5%. - אלסקה הגדילה באחרונה את החלק שלה בהכנסות ושינתה את תנאי החוזים כך שתקבל נתח גדול יותר בהכנסות עם עליית מחירי הנפט והגז. במאמר ב-Bizportal היה ניסיון לבטל את הטענה כי העלאת התמלוגים תגרום לכך שחברות החיפושים הבינלאומיות (דוגמת נובל) ידירו את רגליהן מישראל. זוהי כמובן טענת הפחדה ללא בסיס, וקל לבדוק את הכזב בטענה. חברות האנרגיה בעולם ישמחו לחפש גז במדף היבשתי של ישראל גם בתנאים החדשים הצפויים, שיהיו עדיין מאוד נוחים לחברות אלו. חברות מסכימות לחפש ולהפיק גז ונפט בנורבגיה - שם חלק הממשלה הוא כ- 80% מרווחי ההפקה, בבריטניה שם חלק הממשלה הוא כ-39% - 40% מהרווחים, ובמצרים, הסמוכה לגבול ישראל, שם משלמות החברות תמלוגים (כולל מס חברות) בהיקף של 79% עד 82%. ומה עם 'תמר' ו'דלית' לעניין אותם שינויים? במבט ראשון הטיעון לפיו אין אפשרות לגעת במה שכבר נתגלה נראה הגיוני, אבל לאמיתו של דבר אין מניעה להחיל את השינויים על תמר, דלית ולוויתן, שכן תאגידי האנרגיה והמשקיעים בהם השקיעו בשדות אלו בידיעה ברורה על כוונת הממשלה לשנות את חוק הנפט ולהעלות את המס עליהן. שותפויות האנרגיה מציינות זאת מפורשות בתשקיפים ובדוחות הכספיים שהן מפרסמות מדי שנה, כסיכון עסקי במסגרת ה'גילוי הנאות' לו הן מחויבות. לדוגמה, בדו"חות הכספיים של דלק קידוחים לשנת 2009, (עמוד 91-א) כתוב: "שינויים רגולטורים: במסגרת תחום הפעילות של השותפות המוגבלת נדרשים אישורים רגולטורים רבים, בעיקר מצד הגורמים המוסכמים על פי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי, וכן אישורים נלווים של רשויות המדינה (לרבות משרד הבטחון, משרד איכות הסביבה ורשויות התכנון השונות. במהלך השנים האחרונות הועלו מספר הצעות לתיקונים בחוקים ובתקנות הרלוונטיים לתחום הפעילות של השותפות המוגבלת (הדגשה שלנו). לשינויים רגולטורים כאמור עלולה להיות השפעה שלילית על פעילותה של השותפות המוגבלת". כדי להדגיש את האבסורד בטיעון זה, תאגידי האנרגיה השותפים ב'תמר' ו'דלית' הם אלו שהיו אחראיים לדחיית החוק בכנסת. כבר בשנת 2002 - הרבה זמן לפני ההשקעות וגלוי מאגרי הגז הטבעי ב"תמר" וב"דלית" - הממשלה החליטה לתקן את החוק, לקבוע היטל או מס פרוגרסיבי בנוסף על המיסוי הקיים, בשיעור של עד 60% על הרווחים ממכירת נפט או גז טבעי, ולבטל את ההקלות במסים המיוחדים לחברות האנרגיה. ההצעה הועלתה להצבעה בכנסת, בשנים 2001-2002, אך נדחתה בלחץ הלוביסטים של חברות האנרגיה. תאור טוב של פעילות זו בקישור הבא: http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100609_11731... עוד יש לציין כי הרעיון של 'מכרז תמלוגים', גם אם הוא אפשרי וטוב, הוא סוג של זריית חול בעיני הציבור. מרבית שטחי המים הטריטוריאליים של ישראל כבר כוסו ברישיונות חיפוש מאושרים. אם השינוי יחול רק על רשיונות עתידיים - הוא לא יהיה רלוונטי. אפשר לדון גם ב"הוצאות הגדולות שביצעו החברות", אך זה למאמר הבא.

מאת: אמנון פורטוגלי, ממיסדי פורום 'פעולה אזרחית', לשעבר מרצה (מהחוץ) בביה"ס למוסמכים במנהל עסקים בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א ובעל נסיון רב בניהול תעשייתי, בהון סיכון, ובבנקאות השקעות.