28.12.2010

מענה לטענות של חברות האנרגיה מאת הפרורום לפעולה אזרחית

מענה לטענות מופרכות של חברות האנרגיה

לחצו על כל אחד מהמשפטים הבאים לקבלת תשובה. קישור לאתר הפורום לפעולה אזרחית