16.8.2012

? Arctic Ice Towards a New Low ILLUSTRATED ARC ARCTIC NEWSהקרח הארקטי לכוון שיא קוטן חדש?

עדכון ארקטי ILLUSTRATED ARC ARCTIC NEWS
תמונת שער של מהדורת פקסימיליה של THE ILLUSTRATED ARC ARCTIC NEWS
עיתון שהודפס על הרזולוט במסע חיפוש אחרי המשלחת האבודה של פרנקלין

ראשית קצת היסטוריה בהארץ בכתבה על דירה להשכרה שבעבר התגורר בה אובמה הופיע התמונה הבאה שבה אובמה נראה בעת שיחה טלפונית עם המקבילה האמריקאית של היועץ המשפטי לממשלה.
הנשיא ברק אובמה במשרד האובלי מדבר עם
Official White House Photo by Pete Souza
The White House's photostream

 החלק המעניין כאן הוא השולחן הידוע בשם שולחן הכתיבה ההחלטי או באנגלית  Resolute desk. בשנת 1845 שתי ספינות בריטיות בפיקודו של סר ג'ון פנקלין יצאו למצוא את המעבר המצפון מערבי שמקשר בין האוקינוס האטלנטי למזרח הרחוק ומתחיל ממערב לגרנלנד.ועובר בין האיים בצפון קנדה. הספינות היו מוקשחות במיוחד כדיי לעמוד בלחץ הקרח כאשר יחרפו באזור הארקטי ובעלות מפרשים ומנוע קיטור ומצוידות באספקה לשלוש שנים. הספינות נעלמו. ובמשך הזמן התברר שבסתו 1846 הספינות נתקעו בקרח לאחר שני חורפים הצוות ששרד ניסה לחלץ את עצמו באביב 1848 ברגל אבל אף אחד מהם לא שרד. 

בינתיים הצי של הוד מלכותה שלח משלחות חילוץ וברור אחת המשלחות בראשותו של אדוראד בלצ'ר Edward Belcher שיצאה בשנת 1852 כללה 5 ספינות שתי ספינות ראשיות Resolute ו-Assistance בליווי שתי ספינות  קיטור ועוד ספינה לגיבויי שנשארה מאחור לצורך חילוץ בעת הצורך. החורף הראשון עבר בשלום עבר בשלום והספינות השתחררו מהקרח. לאחר החורף השני נוספו לאנשים צוות מספינת חיפוש Investigator  שהגיע למעבר מכיון האוקינוס השקט ניתקעו בקרח וחצו את המעבר ברגל. אבל כאשר לא היה ברור אם 4 הספינות העיקריות הולכות להשתחרר מהקרח במשך הקייץ הורה מפקד המשלחת לסגת לספינת הגיבוי והמשלחת חזרה לבריטניה.
הרזולוט וארבע ספינות המישלחת בחורץ הארקטי בזמן המשלחת הקודמת
מקור  The Illustrated Arctic News עיתון שהודפס על Resolute בזמן משלחת החילוץ הקודמת