23.7.2015

Greenpeace Solar הפגנה של גרינפיס בעד אנרגיה סולארית

  לפני שנים לא רבות ישראל היתה בחזית האנרגיה הסולארית  כאשר גרינפיס העולמי רצו תמונה של הפקת חשמל סולארי הם
השתמשו בתמונות של החוות הסולאריות של לוז סולל
גם דוד השמש הצנוע גם לכך שישראל היתה אחת המשתמשות העיקריות באנרגיה סולארית. כיום לוז 2 -ברייטסורס בונה תחנות סולאריות ענקיות בארה״ב

עוד צעד במהפכה הסולארית עבר בהצלחה היום.
פעילי גרינפיס עלו הבוקר לירושלים ברכב "ברינגס" ופרקו מול משרד האוצר עשרות שקי כסף סמליים. הפעילים הנחושים קראו לשר האוצר לשים סוף לחלם הבירוקראטי בנושא האנרגיה הסולארית. לפעילים הצטרפו ראשי השדולה לאנרגיה ירוקה בכנסת. כעבור דקות, פונו הפעילים על-ידי מאבטחים. 
 

  

הממשלה אמנם הכירה בתועלת העצומה למשק מאנרגיות מתחדשות ואף התחייבה לתמוך בהן, אך בפועל הרווחים הנקיים של אנרגיית השמש לא עוברים את פתח האוצר, לא נכנסים לכיסם של אזרחי המדינה ולא משפרים את בריאות הציבור בישראל. אין שום סיבה שמשאב הטבע העיקרי שלנו יופקר ופחות משני אחוזים מהחשמל ייוצרו מאנרגיית שמש.

** עיקבו אחרינו בפייסבוק והישארו  מעודכנים  במעללי  המהפכה הסולארית!