17.8.2009

אד מיליבנד מכריז על התוכנית הבריטית החדשה לצימצום פליטות הפחמן

אד מילבנד שר האנרגיה ושיינויי האקלים מכריז על התוכנית הבריטית החדשה לצימצום פליטות הפחמן
אד הוא אחיו הצעיר של דויד שר החוץ הבריטי אשר גם לו יש דעה נחרצת בצורך בצימצום הפליטות