28.7.2015

אנחנו משכילים יותר (ביחס למכחישיי האקלים) We Are More Educated

מחקר ב-Nature Climate Change 
מוצא שהגורם שחוזה באחוזים הגבוהים ביותר האם האדם יבין שיש שינויי אקלים [ואת סיבותיו?] זאה ההשכלה. אנשים משכילים יותר מקבלים יותר את שינויי האקלים.למאמר ב-TIME
למאמר המקורי

Nature Climate Change
 
 
doi:10.1038/nclimate2728
Received
 
Accepted
 
Published online