17.8.2014

Romanian Bark Beatls חיפושיות קליפה רומניות

טיול לרומניה הרים יערות אבל העצים נראים עצובים
הסיבה אולי חיפושיות קליפה בדומה לחיפושית האורן ההררית שהורסת אלפיי קמ"ר של יערות בארה"ב וקנדה
בתמונה הראשונה רואים עצים שמחים ובריאים
לאחר מכן עצים עצובים עם שרף נוטף מנגנון הגנה של העצים נגן החיפושיות 
הקשר לאקלים
 חרקים מתים בקור וכך חורף קר ומושלג מקטין משמעותית את אוכלוסיית החיפושיות. לעומת זאת חרקים מתפתחים מהר יותר בחום ואז החיפושיות יכלות להשלים 2 דורות או מחזוריי חיים בשנה במקום אחד. בנוסףכאשר יש בצורת כמו בשנה שעברה ברומניה העצים מיובשים ואינם יכולים ליצור הרבה שרף כדיי להדוף התקפות של חיפושיות. כך ששינויי האקלים מהווה   double wahmmy  עבור העצים בעצם   triple wahmmy וזה בלי לדבר על שריפות יער ושאר צרות נוספות