19.8.2012

שימוע לקבלת עמדות הציבור בנושא הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז הטבעי מאסדת תמר נו

נושא הגז עדיין בכותרות למשל כן או לא לאפשר יצוא
לכמה זמן יש לשמור עתודות ומה תהיה הצריכה העתידית. למשל האם להניח אפשרות להפיכת הגז לדלק נוזלי לתחבורה צריכה להילקח בחשבון לתכנון ל-20 שנה? (הדבר נעשה בכמויות מסחריות במיפרץ הפרסי) אילו תעשיות נוספות אפשר לפתח בישראל בזכות הגז? כעת הזדמנות נוספת לציבור להביע את דעתו. ההודעה מועתקת ממשר האנרגיה והמים

שימוע לקבלת עמדות הציבור בנושא הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז הטבעי מאסדת תמר ו
14/08/2012

מועצת רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים יוצאת לשימוע לקבלת עמדות הציבור בנושא הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז הטבעי מאסדת תמר ועד לכניסת הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית

​שר האנרגיה והמים: "הגז הטבעי הינו משאב ציבורי שנועד לשרת את מכלול צרכי משק האנרגיה, ביניהם תחנות הכח הפרטיות וצרכני חלוקת הגז הטבעי"

המועצה לענייני משק הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים, בראשות מנהל רשות הגז הטבעי מר שוקי שטרן, החליטה בישיבתה אתמול,  (13.8.2012), לפנות בהליך של פנייה לקבלת התייחסויות הציבור בעניין הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מאסדת תמר ועד ליציאת הגז הטבעי מתחנת הקבלה מאשדוד, ההחלטה התקבלה בהתאם למדיניות שר האנרגיה והמים.
 
החל מהרבעון השני של 2013, מרבית הגז הטבעי יסופק למשק ע"י מחזיקי חזקת "תמר". בשל מגבלת קיבולת הצינור מאסדת תמר ומגבלות תחנת הקבלה באשדוד, עלה הצורך להסדיר את הקיבולת במערכת אספקה זו, כך שיתאפשר שימוש בגז הטבעי לכלל הצרכנים הישראלים המעוניינים בכך.
 
שר האנרגיה והמים, ד"ר עוזי לנדאו: "השימוע שפורסם היום הינו צעד נוסף במסגרת מאמצינו לדאוג לאספקת גז טבעי אמינה וסדירה לכלל הצרכנים הקיימים במשק. הגז הטבעי הינו משאב ציבורי שנועד לשרת את מכלול צרכי משק האנרגיה, ביניהם תחנות הכח הפרטיות וצרכני חלוקת הגז הטבעי. ראוי לציין כי הפעלת תחנות הכוח דוראד ואו פי סי, הצפויות לפעול כבר בשנת 2013, יש בכוחה למנוע בצורת חשמל בקיץ הבא. בכוונתנו לפעול להגדלת אספקת הגז ממאגר "תמר" ולתעדוף ומיצוי הכמות המקסימאלית מהמאגר, ביחד עם הגט"ן, על מנת לאפשר למספר רחב ככל היותר של צרכנים לקבל גז טבעי. הדבר יקדם את פיתוחה של רשת החלוקה ואת המשק כולו".
 
ההסדרה המוצעת קובעת כי צרכנים של רשת החלוקה ומשווקים (בעיקר מפעלי תעשייה קטנים ובינוניים) יוכלו לקבל את מלוא הקיבולת לה הם זקוקים. כאשר יתר הצרכנים האחרים (חברת החשמל, יצרני חשמל פרטיים ומפעלי תעשייה גדולים) יתחלקו באופן יחסי בכמות שהזמינו, בהתאם ליחס הקיים בהזמנתם לקיבולת במערכת ההולכה הארצית בזמן אירוע "מיצוי קיבולת" (אירוע המתייחס לשעות שיא בהם הצריכה המצרפית של כלל הצרכנים עולה על קיבולת מערכת האספקה מאסדת תמר למערכת ההולכה הארצית).
הסדרה זו לאחר שתתקבל  (בתיקונים המתאימים בהתאם להערות שיתקבלו מציבור הצרכנים והערות הספקים) תבטיח המשך תהליך פיתוח רשת החלוקה ותעניק לצרכנים פוטנציאליים ביטחון באשר לאספקת הגז הטבעי.