7.5.2010

הלויתנים נגד שינויי האקלים

מאמר בעיתון Fish and Fisheries מתאר את חשיבות לוייתניי המזיפות  baleen למאזן הברזל בים הדרומי (לא מה-35 במאי)
הברזל הינו המגביל העיקרי לצמיחת האצות phytoplankton אשר מקבעות פחמן וכך מקטינות את ריכוזו במים ולכן באטמוספירה. משום כך כבר הציעו כאחת הדרכים להלחם בשינויי האקלים לפזר ברזל זמין באוקינוס כדי לגרום לפריחת אצות. אפילו חברה אחת כבר קמה במטרה למכור את החיסכון בפחמן שיווצר בדרך זאת. אבל בעיות בשמירה על הסביבה גרמו לסגירתה. למשל אילו אצות יגדלו נחמדות או דווקה רעילות בסגנון גאות אדומה. 
בכל מקרה מסתבר שהלויתנים והחרא שלהם מכילים הרבה ברזל בכמות שיכולה היתה להיות משמעותית אם לא הינו צדים אותם עד כמעט לידיי הכחדה.Stephen Nicol, Andrew Bowie, Simon Jarman, Delphine Lannuzel, Klaus M Meiners & 
Pier van der Merwe

Abstract 
Iron is the limiting micronutrient in the Southern Ocean and experiments have 
demonstrated that addition of soluble iron to surface waters results in phytoplankton 
blooms, particularly by large diatoms. Antarctic krill (Euphausia superba) eat diatoms 
and recycle iron in surface waters when feeding. Baleen whales eat krill, and, 
historically, defecation by baleen whales could have been a major mechanism for 
recycling iron, if whale faeces contain significant quantities of iron. We analysed the 
iron content in 27 samples of faeces from four species of baleen whale. Faecal iron 
content (145.9 ± 133.7 mg kg)1) is approximately ten million times that of 
Antarctic seawater, suggesting that it could act as a fertilizer. Furthermore, we 
analysed the iron content of seven krill species and of muscle tissue of two species of 
baleen whales; all samples had high iron levels. Using these figures, together with 
recent estimates of the range and biomass of krill, we calculate that the Antarctic krill 
population contains 
􏰁24% of the total iron in the surface waters in its range. Thus, 
krill can act as a long-term reservoir of iron in Antarctic surface waters, by storing 
the iron in their body tissue. Pre-exploitation populations of whales and krill must 
have stored larger quantities of iron and would have also recycled more iron in 
surface waters, enhancing overall ocean productivity through a positive feedback 
loop. Thus, allowing the great whales to recover might actually increase Southern 
Ocean productivity through enhancing iron levels in the surface layer. 
Keywords Baleen whales, iron fertilization, krill, Southern OceanCorrespondence: 

Received 16 Aug 2009 
Accepted 4 Mar 2010 
Ó 2010 Blackwell Publishing Ltd DOI: 10.1111/j.1467-2979.2010.00356.x