7.3.2015

שינוי האקלים משנה את היערות בקליפורניה
במאה האחרונה שינוי האקלים התגלה כאחת הבעיות הקשות ביותר של האנושות. כמעט אין תחום שעליו הוא לא משפיע. מחקר שיצא לא מזמן קובע, שהיערות בקליפורניה אינם יוצאים מהכלל.


לפי מחקר שערכו מדענים מ   National Academy of Science Of the United States of America, ניתן לראות בבירור שינויים מרחיקי לכת במבנה היערות בקליפורניה. הגורם מספר אחד לשינויים אלה הוא החום והיובש שהתגברו במאה האחרונה בכל העולם כולל בקליפורניה. המחקר קובע: היערות השתנו בצורה קיצונית תוך לא יותר מ 70 שנה.המחקר התמקד בהשוואה בין תסקיר סביבתי על מצב היערות בקליפורניה שבוצע בשנות ה 30 של המאה ה 20 ותסקיר דומה שבוצע בשנים 2000-2010. הממצאים העיקרים: צמצום מספר העצים הגדולים וגידול במספר העצים הקטנים וירידה במספר האורנים לעומת עלייה במספר האלונים. הירידה בגודל מתייחסת גם לירידה ברוחב העץ וגם לירידה בגובה. התוצאה של השינוי הראשון היתה הקטנת הביומסה של היער, מה שהוביל להפחתת היכולת שלו לאגור פחמן דו חמצני. עץ קטן יכול לקלוט פחות פחמן דו חמצני מעץ גדול. הסיבות ל 2 השינויים הם העלייה בטמפרטורות, הירידה בכמות המים הזמינים לעצים וכן שינוי בזמנים לאורך השנה בהם המים האלה זמינים.


אבל זה עוד לא הכל: באיזור התגלתה מחלת עצים מסוכנת הפוגעת דווקא באלונים. המחלה נגרמת ע"י מיקרואורגניזם Phytophthora ramorum ואם היא תתפשט, היערות בקליפורניה עלולים להשתנות במימדים שטרם נראו בעבר. ידוע שהאורגניזמים הגורמים למחלות כאלה יכולות להגר ולהתפשט הודות לשינויי האקלים. למרות שהמחקר הזה אינו עוסק בכך, ניתן לשאר כי קיימת אפשרות שגם מחלה זו קשורה למשבר האקלים.

כמובן שלא רק שינוי האקלים משפיע. ישנם עוד סיבות כגון זיהום אוויר, שריפות וכריתת יערות. 
לפי המחקר, באיזורים בקליפורניה שסובלים יותר מהמפגעים הללו, התופעות שהוזכרו בפסקאות לעיל קיימות בצורה קיצונית יותר. אבל ההשפעה של הגורמים האלה משנית. מה שברור הוא שכל הגורמים הם מעשה ידי אדם. 
 
החוקרים בדקו היטב את הממצעים לפני שהציגו את המסקנות האלה, ובכל הבדיקות התוצאה היתה זהה. התפשטות האלונים בקליפורניה היתה תמיד קשורה לעליייה בטמפרטורות ולהתייבשות ונמצאה התאמה בין עלייה ב Climatic water deficit-מחסור במים בגלל תנאי האקלים, לירידה במספר העצים הגדולים. ידוע שעצים גדולים סובלים יותר מבצורות. קליפורניה אינה יוצאת מהכלל-שינויים דומים נצפו גם במקומות אחרים. לפי המחקר באיזורים בקליפורניה שסובלים מכריתת יערות, שריפות וזיהום אוויר, התופעות האלה מתבטאות בצורה קיצונית יותר.


החוקרים מעריכים ששינויים באקלים המקומי בקליפורניה המהווים חלק משינוי האקלים העולמי ( המסת שלגים מוקדמת יותר, עליה בטמפרטורות, ירידה בכמות המשקעים) גרמו לשינויים האלה.  המהירות של השינוי היא ממש עצומה, אם להשוות אותה למהירות השינויים האלה קודם.


מה הלאה? אומרים שהטמפרטורה בקליפורניה תעלה ב כ 5 מעלות צלסיוס עד שנת 2100. זה אומר שכמות המשקעים תרד ב כ 100 מילימטר. קשה לדעת עד כמה זה יפגע ביערות. ברור שנוצרת פה לולאה: ככל שהאקלים מתחמם,  מימדי העצים מצטמקים. ככל שהעצים קטנים יותר הם אוגרים פחות פחמן דו חמצני ובכך מחממים את האקלים עוד יותר. מכיוון שהתופעה ניצפת לא רק בקליפורניה אלה גם במקומות אחרים ברור שתהיה לה השפעה על בעית שינוי האקלים. ברור שעצים קטנים יותר גם מייצרים פחות חמצן.


כנראה שהמסקנה העיקרית מהמחקר זהה למסקנות מהמחקרים האחרים שעוסקים בשינוי האקלים-צריך לפעול להפחתת פליטת גזי החממה מהר או שיהיה מאוחר מידי. זה מה שאמרו וממשיכים לומר המדענים-חלון ההזדמנויות נסגר במהרה.


--------

הערה
חיפושית האורן ההררית הוזכרה ע״י ביל מקקיבן בפוסט
הוספתי כמה תמונות שממחישות את האסון